Etatsdirektør Ellen de Vibe og direktør Morten Lie signerte torsdag 9. februar en samarbeidsavtale for å koordinere arbeidet med digitalisering av byggesak. Foto: Atle Jan Larsen/Plan- og bygningsetaten i Oslo

DiBK og Oslo kommune samarbeider om digitalisering av byggesak

Direktoratet for byggkvalitet og Plan- og bygningsetaten i Oslo underskrev torsdag en samarbeidsavtale for å koordinere digitaliseringsarbeidet.

- Vi ser store fordeler på nasjonalt og lokalt nivå gjennom dette samarbeidet, sier direktør Morten Lie i direktoratet i en pressemelding.

- Vellykket omstilling til digitale løsninger krever et nært samarbeid mellom kommuner og etater på statlig nivå, fortsetter Lie. Som den største kommunen i landet og fordi Oslo har kommet langt i arbeidet med digitalisering av søknadsprosessen er Plan- og bygningsetaten en viktig samarbeidspart for oss, understreker Lie.

Direktoratet er i ferd med å etablere Fellestjenester BYGG på nasjonalt nivå. Målet er å legge til rette for effektiv byggesaksbehandling med god kvalitet i alle kommuner. Plan- og bygningsetaten er godt i gang med å digitalisere byggesaksprosessen for søkerne i Oslo gjennom en fireårig satsing på digitale tjenester.

- Vi vil gjerne dele våre erfaringer med andre, sier etatsdirektør Ellen de Vibe. – Samtidig ser vi at våre tjenester kan dra svært god nytte av direktoratets arbeid med nasjonale felleskomponenter som kan integreres i våre tjenester. Dette samarbeidet blir vinn-vinn for alle parter.

Innbyggere og næringsliv vil nyte godt av samarbeidet gjennom:

  • raskere og kostnadseffektive plan- og byggesaksprosesser
  • automatisering av delprosesser som ikke krever faglig skjønn
  • enklere dialog i byggesaksprosessen
  • lik behandling i like saker
  • mer tilgjengelige tjenester
  • like tekniske løsninger på tvers av kommuner

Plan- og bygningsetaten i Oslos digitale tjenester for byggesak

Hittil har Plan- og bygningsetaten lansert tjenester for både profesjonelle og private brukere. Alle kan bruke innsynsløsninger for sak, eiendom og planer, samt nabovarsling og en tjeneste som gir deg svar på om du må søke om å endre fasaden.

For profesjonelle brukere har Plan og- bygningsetaten lansert rammesøknad for småhus, samt at testversjoner for søknad om igangsetting for alle typer bygg, søknad om bruksattest og søknad om ferdigattest er tilgjengelig digitalt.

Legger til rette for digital innsending av søknader

Fellestjenester BYGG er en nasjonal, digital fellestjeneste som skal sikre enhetlig innsending av byggesøknader, kontrollere at søknaden er riktig utfylt og legge grunnlaget for at digitale systemer er oppdatert opp mot eksisterende regelverk til enhver tid.

Fellestjenester BYGG gjør det enkelt for kommersielle aktører å tilby digitale løsninger for byggesøknader.

Tjenesten er under utvikling. Det betyr at det vil skje endringer og bli laget ny funksjonalitet gradvis. I første omgang er det basisfunksjonalitet for søknader som blir tilgjengelig gjennom Fellestjenester BYGG. Etterhvert som flere typer grunnlagsdata og støtteverktøy blir tilrettelagt for selvbetjening, forbedres gradvis også funksjonaliteten i de kommersielle søknadsløsningene.