Aurstad Tunnel skal hente 80.000 kubikk tunnelstein fra masselageret til Nordøyvegen sør på øya Fjørtofta.
Aurstad Tunnel skal hente 80.000 kubikk tunnelstein fra masselageret til Nordøyvegen sør på øya Fjørtofta.Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Utvider fiskerihavn med tunnelmasser fra Nordøyvegen

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt Aurstad Tunnel tillatelse til å hente 80.000 kubikk tunnelstein fra masselageret til Nordøyvegen sør på øya Fjørtofta. Steinen skal brukes til utvidelse av fiskerihavna på Gjøsund i Giske.

Tunnelsteinen blir gitt bort mot at mottakeren sørger for transport. Volumet Aurstad Tunnel AS har fått godkjent, utgjør cirka en firedel av tunnelsteinen som er lagret sør på Fjørtofta, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

God samfunnsøkonomi

- Vi har jobbet med å gi bort store volum med tunnelstein i hele byggeperioden. Målet har vært at massene skal komme samfunnet til gode. Derfor er vi veldig glade for denne avtalen. Det er bra for samfunnet, for Fjørtofta og for oss, sier prosjektleder Marianne Nærø i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Starter i september

Aurstad Tunnel starter transporten av tunnelsteinen første uka i september. Først på semitrailer fra massedeponiet, over den nye veien som er under bygging og til anleggskaia i havna på Fjørtofta. Derfra blir tunnelsteinen transportert videre på lekter til Gjøsund, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.

4.000 lass

80.000 kubikk med tunnelstein betyr cirka 4.000 semitrailerlass mellom masselageret og kaia. Planen er å transportere 1.000 kubikk tunnelstein om dagen i tre måneder, opplyser Fylkeskommunen.

- I hovedsak vil transporten gå på veien som ikke er åpnet for trafikk, men massene må gjennom et boligområde for å komme til kaia. Vi stiller krav om nødvendig renhold av veien og at skader og slitasje på veien som følge av tung transport må rettes opp. Totalt sett er dette beste måten å transportere steinen på, fastslår Marianne Nærø.

Mer tunnelstein

Møre og Romsdal fylkeskommune kan ifølge reguleringsplanen hente stein fra masselageret sør på Fjørtofta fram til 2037. Det er også et masselager nord på Fjørtofta. Her er det ikke mulighet å ta ut stein etter at Nordøyvegen er åpnet. Tildekking og stelling av dette området er en del av byggingen av prosjektet, opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune.