Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Utvalg ser på bompengenes fremtid i Norge

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere inntektsgrunnlaget i bompenger i fremtiden.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

– Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste ti årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utvalgets hovedoppgave vil være å gi anslag for hvordan inntektene i bomringene blir påvirket av endringene i bilpark og bilbruk fram mot 2030. Føringene i regjeringspartienes bompengeavtale og gjeldende nullvekstmål blir basen for arbeidet. Utvalget skal se nærmere på bompengefinansierte bypakker som Stortinget har godkjent.

Med bakgrunn i funnene skal utvalget gjøre følgende:

  • Lage framskrivninger av bilparken og bilbruken og vurdere hvilken framskrivning de mener er mest realistisk.
  • Vurdere hvordan inntektene i de største byområdene kan bli påvirket av endret sammensetting av bilparken – både personbiler og tyngre kjøretøy.
  • Vurdere hvordan demografi, reisevaner, teknologi og nye forretningsmodeller kan påvirke inntektsnivået i byområdene.
  • Se på hvordan endringene i bilparken vil påvirke inntektene i de fire største byområdene (Oslo/Akershus, Bergen, Stavanger og Trondheim).
  • Skissere hvordan en endret bompengepolitikk eventuelt kan endre inntektsbildet i bomringene og hvordan endringer i bilpark og bilbruk i byene kan påvirke strekningsvise bomprosjekt i tilknytning til byene.