Utreder plan for vindkraft i Midt-Norge

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett er enige om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1.000 megawatt i Midt-Norge.

Det skriver Statkraft i en pressemelding onsdag.

Planen er at alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge vil vurderes samlet, inkludert alle aktuelle konsesjonsgitte prosjekter i Fosen Vind, SAE Vind og Sarepta Energi.

Partnerne vil, ifølge pressemeldingen, samarbeide om å utrede et nytt 1.000 megawatts prosjekt innen utløpet av september i år. Planen er at inntil 750 megawatt vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden, og minst 250 megawatt vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden.

Planen baserer seg på at Statnetts søknad om ett års utsettelse av fristen for sin konsesjon, blir innvilget, skriver Statkraft i pressemeldingen.

Dersom den nye prosjektsammensetningen blir lønnsom, kan investeringsbeslutninger tas i første kvartal neste år.