Illustrasjonsfoto

Tysk energikjempe skal bygge trøndersk vindkraft

Det tyske energikonsernet Stadtwerke München (SWM) – eid av München kommune – sammen med TrønderEnergi skal sette i gang den neste store vindkraftutbyggingen i Midt-Norge. 

Nå ved årsskiftet inngikk trønderne og det tyske selskapet en samarbeidsavtale som betyr investeringer på over tre milliarder kroner de nærmeste årene.

Avtalen åpner for at fire gamle vindkraftprosjekt i Trøndelag hentes fram igjen, og vil bli realisert i løpet av de neste to årene. Det skjer etter at flere av prosjektene har ligget i møllposen i opp til tjue år etter at konsesjon ble gitt. Alt i år starter utbyggingen av vindparkene på Frøya, Hundhammerfjellet i Nærøy kommune, som vil skifte navn til Nærøysund kommune om ett år, Stokkfjellet i Selbu kommune, og Sørmarkfjellet på grensen mellom kommunene Osen og Flatanger, en gang på fylkesgrensen mellom gamle Nord- og Sør-Trøndelag.

Anleggsstart for alle prosjektene er satt til andre kvartal i år, og med ferdigstillelse i 2020/21. Denne utbyggingen kommer i tillegg til de prosjektene Fosen Vind alt er i gang, mer eller mindre i det samme område.

Det er alt inngått avtale med den danske vindturbinprodusenten Vestas om levering av 60 turbiner til de nye vindparkene, 14 hver til Frøya og Hundhammerfjellet, 21 på Stokkfjellet og 31 turbiner på Sørmarkfjellet som blir den største av de nye parkene. Til sammenligning skal vindparken på Storheia bygges ut med over 70 turbiner. Disse fire prosjektene vil til sammen produsere én terawattime (1 TWh).

NTE selger seg ut
Prosjektene som nå lanseres er et direkte resultat av at NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, som i dag eies av kommunene i tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune), selger seg ut av alle sine vindkraftprosjekt. NTE har frem til nå vært en av pionerene innen vindkraftutbyggingen i Norge. De vil nå sitte igjen med et prosjekt som kalles Ytre Vikna 2 etter at deres første prosjekt, Ytre Vikna I nå blir solgt. Noe vedtak om utbygging av Ytre Vikna 2 er ikke gjort, men NTE mener at de nå har større finansielle ressurser til å kunne gjennomføre et slikt prosjekt.

Også TrønderEnergi selger sine eierandeler i de vindparkene de har bygd ut. Det gjelder vindparkene Bessakerfjellet og Skomakerfjellet i Roan kommune nord på Fosenhalvøya, Valsneset i Bjugn kommune, som har vært mer som et forskningsanlegg å regne, og TrønderEnergis andel i Ytre Vikna I. I det nye selskapet som skal eie både eksisterende og nye vindparker, vil det tyske selskapet få en eierandel på 70 prosent og trønderne 30 prosent. TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune, KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og Nordmøre Energiverk. På den annen side er det trønderne som får ansvaret for driften av vindparkene. Det etableres et nytt selskap, TrønderEnergi Vind der TrønderEnergi eier 51 prosent og Stadtwerke München 49 prosent. Som utbyggingssjef i det nye selskapet er konserndirektør Tormod Eggan i TrønderEnergi ansatt.

Fra kyst til innland
Det nye vindkraftprosjektet innebærer at for første gang skal det bygges en vindpark i innlandet i Trøndelag. Stokkfjellet i Selbu blir den første vindparken der man ikke kan se sjøen og havet fra toppen av turbinene. Også det gamle problemprosjektet Hundhammerfjellet i Nærøy blir gjenopptatt. Her prøvde i sin tid NTE seg med nyutviklede, girløse turbiner gjennom sitt datterselskap Scanwind. Denne vindparken, der første turbin ble installert i 2003, hadde til sammen 17 turbiner som alle ble revet så sent som i 2013, etter til dels store problemer. Det er antatt at NTE tapte nær 700 millioner kroner på Hundhammerfjellet. Nå vil de igjen få ansvaret for å planlegge og bygge ut Hundhammerfjellet på nytt. Denne gangen med Vestas velprøvde turbiner, og uten lenger å ha noe eieransvar.

Som en del av avtalen forplikter NTE seg til å kjøpe deler av kraftproduksjonen fra de nye vindparkene de nærmeste tolv årene. Eierskapet til de vindparkene som NTE selger seg ut av, vil de også få tilbake når konsesjonsperioden går ut om 30 år.

Det skjer mye på vindkraftsektoren i Trøndelag for tiden. Selskapet Fosen Vind der Statkraft sitter i førersetet (eier 52,1 prosent) er i full gang med utbygging av ikke mindre enn seks store vindparker, sør og nord for Trondheimsfjorden. Her med det sveitsiske investeringsselskapet Credit Suisse Energy Infrastructure Partners med den sveitsiske energikjempen BKW Energie AG som sentral partner. Også her er TrønderEnergi med på eiersiden, og nå kommer ytterligere et stort, kontinentalt energiselskap som sentral medeier i den norske vindkraftutbyggingen.

Det grønne skiftet
Når kontinental-Europa nå kaster sine øyne mot Norge, har det selvsagt med det det grønne skiftet å gjøre. Europas elproduksjon skal over fra kull, olje og gass til fornybare energi, og det her oppe i nord det blåser aller mest, viser de fleste målinger Derfor brukes det milliarder av kroner på nye vindparker, ikke minst i Trøndelag. München by har satt seg som mål at de innen 2025 skal få all sin elektrisitet fra fornybare kilder.