Flere vindkraftprosjekter har startet bygging

Ved utgangen av andre kvartal var 9,2 terrawattimer (TWh) ny kraftproduksjon under bygging. Dette er en økning på 1,8 TWh sammenlignet med foregående kvartal.

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding fredag.

I andre kvartal ble det, ifølge meldingen, satt i gang bygging av vindkraftprosjekter som samlet har en årsproduksjon på 2,1 TWh. Det ble satt i drift 0,4 TWh ny vannkraftproduksjon hvor nytt kraftverk i Lysebotn i Rogaland og det nye Storåselva kraftverk i Trøndelag er de største enkeltprosjektene.

I andre kvartal 2018 ble det gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak fra NVE og Olje- og energidirektoratet (OED) til 17 vannkraftprosjekter med en estimert samlet årlig kraftproduksjon på 318 gigawattimer (GWh). Dette fordeler seg på tolv små kraftverk, fire opprustings- og utvidelsesprosjekter samt Krutåga kraftverk på 59,2 megawatt i Nordland. OED ga endelig konsesjon til reetablering av Lindesnes vindkraftverk i Vest-Agder med en estimert kraftproduksjon på 27 GWh. I første halvår er det gitt endelig tillatelse til 0,8 TWh ny kraftproduksjon, heter det i pressemeldingen fra NVE.

I elsertifikatsystemet ble det i andre kvartal godkjent 18 vannkraftprosjekter og ett solkraftanlegg med en samlet årsproduksjon på 544 GWh. Siden oppstart i 2012, er det godkjent 9,2 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet. Av dette inngår 6,0 TWh i måloppnåelsen på 28,4 TWh, skriver NVE.