Trym Anlegg utbedrer E6 Sluppen-krysset. Foto: Trym Anlegg
Trym Anlegg utbedrer E6 Sluppen-krysset. Foto: Trym Anlegg

Trym Anlegg tildelt nytt prosjekt av Statens vegvesen i Trondheim

Trym Anlegg utbedrer E6 Sluppen-krysset like sør for Trondheim sentrum for Statens vegvesen. Nylig vant de også kontrakten for trinn to av ombyggingen.

Trym Anlegg er i sluttfasen av første del av ombyggingen av E6 Sluppen-krysset, skriver bedriften i en pressmelding.

I tillegg til å sørge for bedre trafikkflyt på E6, omfatter arbeidet gang- og sykkelveier og Metrobussholdeplasser.

Nylig vant bedriften kontrakten med Statens vegvesen for trinn to av ombyggingen.

Tildelingskriteriet for kontrakten var pris, og anbudet ble vunnet i skarp konkurranse med flere lokale entreprenører. Kontrakten for andre del av prosjektet er på i underkant av 50 millioner kroner.

Del to av prosjektet har oppstart i månedsskiftet april-mai, og leveransen består i hovedsak av:

  • Ny prefabrikkert gang- og sykkelkulvert under Holtermannsvegen
  • To Metrobussholdeplasser med gatevarme
  • Gang- og sykkelvei
  • Støttemurer, spunt, styrt boring for VA og grøntarbeider for hele prosjektområdet.

Trym Anlegg er en del av eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym AS, som har Trøndelag som sitt hjemmemarked.