På Vikhammer stasjon utenfor Trondheim har Trym Anlegg bygd nye plattformer og bru inkludert trapp og heis over Trønderbanen for Bane NOR. Fra venstre prosjektingeniør Helle Grimnes og ass.prosjektleder Marita Holm, Trym Anlegg, delprosjektleder Trine S Andersen, prosjekteringsleder Kristine Vognild og prosjektleder Kristin Skei, Bane NOR og oppåler Sara Floor Øian, Trym Anlegg. (Ass. byggleder Iris Kristian Koa i Bane NOR, kontraktsrådgiver Cathrine Blix i  Bane NOR og KS/HMS-ansvarlig Elisabeth T. Nielsen i Trym Anlegg var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Bjørn Helge Breili

Solid kvinneandel på anleggsprosjekt på Trønderbanen

Under ombyggingen av Vikhammer og Ranheim stasjon er det ekstra mange kvinner i prosjektledelsen.

Til høsten vil det bli satt inn nye tog på Trønderbanen, og det krever ombygging og fornying av flere stasjoner på togstrekningen.

De nye togene er såkalt bimodale, det vil si at de kan benytte ulike energiformer, både diesel og strøm. Togene er nesten dobbelt så lange som dagens og har mye større kapasitet.

Trym Anlegg har hatt ansvaret for mesteparten av arbeidet med ombygging og fornying av stasjoner og holdeplasser på denne strekningen, mens Bane NOR er byggherre, ifølge en melding fra den trønderske anleggsentreprenøren.

Prosjektsjef Roar Bardal i Trym Anlegg ønsker å fremheve den sterke kvinneandelen på prosjektene.

– Totalt deltar ni kvinner i ledelsen av disse prosjektene, både hos oss og hos Bane NOR. Vi kan vel trygt si at her har damene virkelig tatt styringa, sier prosjektsjefen.

Han fremhever samtidig det gode samarbeidet entreprenøren har med Bane NOR i forbindelse med at det skal tas i bruk nye tog på Trønderbanen.

– Vi har jobbet med totalt 9-10 stasjoner. I tillegg pågår arbeid med bygging av nye spor for hensetting av de nye togene på Støren stasjon, og dette er et ledd i elektrifiseringen av strekningen Trondheim - Stjørdal. For oss dette en stor kontrakt på over 200 millioner kroner, sier Bardal.

Han peker på at Trym Anlegg – tidligere Teknobygg anlegg - har lang og god erfaring med å ha flere kvinner i prosjektene sine – og de blir stadig flere.

– Nå har vi fått inn flere kvinnelige fagarbeidere, både på maskin- og anleggsfaget. Vi er opptatt av å gi like mulighet og oppfølging uavhengig av kjønn og legge til rette for at alle trives, sier Bardal.

– Har dere gjort noen ekstra tiltak for å rekruttere spesielt kvinner?

– Egentlig ikke, men trivsel er en viktig faktor. Dessuten er det lettere å få kvinnene til å trives når de er flere enn bare én. Pr i dag har vi 2-3 kvinnelige lærlinger og 8-10 øvrige ansatte i hele staben, avslutter Bardal.