Trym Anlegg er godt i gang med byggingen av den nye parkeringskjelleren, Her er man i gang med støping av gulvet. Foto: John Inge Vikan

Stor utbygging av stasjonsområdet i Trondheim

Bane Nor Eiendom er i starten av en stor utbygging ved Trondheim Sentralstasjon, hvor gjeldende regulerings-plan åpner for bygging av offentlig parkeringsanlegg, nytt gateanlegg, ny kollektivterminal med tilhørende næring og kontorer samt boliger.