Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier pensjonsoppgjøret blir solid etter at regjeringen for to år siden la om til at pensjonen skal reguleres etter lønns- og prisveksten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier pensjonsoppgjøret blir solid etter at regjeringen for to år siden la om til at pensjonen skal reguleres etter lønns- og prisveksten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Trygve Slagsvold Vedum vil gjøre det mer lønnsomt for lavtlønte å jobbe

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at regjeringen i statsbudsjettet til høsten vil gjør det mer attraktivt for folk på trygd og lavtlønte å jobbe.

Han sier de vil tilby skattefradrag som stimulerer folk på trygd eller lavinntektsgrupper til å jobbe.

– Ingen har godt av å sitte for mye stille hjemme, i stedet for å være i jobb, sier finansministeren til VG.

I hvert statsbudsjett fremover vil det komme fradrag som vil stimulere til mer arbeid, forteller Vedum.

– Og vi vil fjerne hindre som gjør at folk på trygd ikke får utnyttet sin restarbeidsevne, lover han.

Og på toppen lover Vedum et godt pensjonsoppgjør.

– Ytelsen blir G-regulert etter lønningene, så i år blir det et solid trygdeoppgjør. Pensjonsoppgjøret blir solid etter at vi i 2021 la om til at pensjonen skal reguleres etter lønns- og prisveksten. Det fortjener pensjonistene etter oppgjøret i fjor, sier han.