Trondheim kommune valgte Backe etter ny prosess for prosjektstyring

Backe Trondheim er nå i gang med sitt første BVP-prosjekt for Trondheim kommune.

Prosjektet Tonstad Øst skal bli bolig for personer med psykiske lidelser, og vil bestå av ti leiligheter og et administrasjonsbygg.

Prosjektet gjennomføres som Best Value Procurement (BVP), også kalt prestasjonsinnkjøp. I BVP-prosjekter vektlegges kompetanse og ekspertise hos entreprenøren høyt. Det gis en mindre detaljertprosjektbeskrivelse der det er opp til entreprenøren å finne de mest optimale løsningene for å nå prosjektets mål. Slike prosjekter forutsetter tidlig involvering av entreprenør, og har som mål å redusere risiko både for entreprenør og byggherre.

- Backe setter stor pris på å få delta i denne typen prosjekter hvor entreprenørkompetansen blir benyttet helt fra de første idéene tegnes ut. Vi er sikker på at de beste byggeprosjektene dannes i dynamikken som oppstår mellom arkitektens kreativitet, kundens program og entreprenørens gjennomføringskompetanse, uttaler adm. direktør Terje Broli i Backe Trondheim.

Dette er det andre BVP-prosjektet som Trondheim kommune gjennomfører, og erfaringer fra prosjektet blir fortløpende vurdert med tanke på valg av anskaffelsesmetode for fremtidige prosjekter.

- Best Value Procurement (BVP) er som metode i bruk ved to prosjekter i Trondheim kommune. Ingen av disse er ferdigstilt ennå, og konklusjoner er det litt tidlig å slutte. Jeg var i innledende fase usikker på om det var en god idé å legge så mange av leveranseavgjørelsene over til entreprenøren slik som BVP legger opp til. Backe Trondheim har så langt i prosjektet levert eksemplarisk og jeg har full tiltro til at Tonstad Øst vil overleveres i henhold til prosjektmålsetningene. Dialogen knyttet til ulike valg i prosjekteringsfasen har foregått uten noen store kontroverser og jeg opplever entreprenørens prosjektledelse som både lydhør for byggherres meninger og kompetent til å komme med faglige råd og gode løsninger til det beste for prosjektet. Det sistnevnte er nøkkelen til all god prosjektgjennomføring og vesentlig for sluttresultatet; få alle i prosjektorganisasjonen til å sette prosjektet i sentrum. Dette har vi klart ved BVP-prosjektet Tonstad Øst, sier Geir Leseth, prosjektutvikler for utbyggingsenheten i Trondheim kommune i en pressemelding.

Et viktig element i BVP som metode er å definere prosjektmål som aktørene i felleskap skal jobbe mot. Et av målene i Tonstad Øst-prosjektet er å tilrettelegge for et godt og trygt miljø for både beboere, ansatte og naboer. Prosjektet har også høyt fokus på å minimalisere livssykluskostnader og vedlikeholdskostnader i driftsfasen av boligene.

For Backe er det viktig å bli valgt basert på den erfaringen og kompetansen selskapet besitter.

- For å skape bærekraftige bygg er det riktig å basere seg på kompetanse, gode planprosesser og innovative løsninger for å sikre kundens mål, fremfor konkurranse utelukkende på laveste pris. Vi mener derfor BVP-prosessen er en riktig metode for å sikre måloppnåelse i gjennomføring av anskaffelsesprosesser, uttaler adm. direktør Asle Randen i Backe Entreprenør.

Backe Trondheim og Trondheim kommune har gjennomført en vellykket konkretiseringsfase med detaljprosjektering og skal bygge ferdig boligene i løpet av 11 måneder. Oppstart av prosjektet var april 2019 med overlevering til Trondheim kommune mars 2020.