Trenger mer mangfold i byggenæringen

Byggenæringen ser på seg selv som en meget attraktiv sektor for å kunne dra til seg en variert mengde søkere til et bredt spekter av stillinger. Omgivelsene rundt oss synes ikke å være like imponert, i hvert fall er det flere grupper som ikke er blitt en stor del av næringen.

Både ulike selskaper og organisasjoner i hele verdikjeden, samt også veldig mange personer som er blitt en del av byggenæringen, skryter av mulighetene, miljøet og hvordan hverdagen kan fortone seg – og er noe overrasket over hvorfor ikke flere ønsker seg til denne sektoren. Dette gjelder både antall personer overmodnet sett, men ikke minst er det en veldig skeiv fordeling av hvem som er en del av næringen, og som fortsatt ser ut til å søke seg hit. Det varerier selvsagt fra bransje til bransje i næringen, og det har vært en positiv utvikling innen en rekke felter, men det er fortsatt altfor mange med samme type bakgrunn som er en del av næringen. Dette bidrar dermed ikke i stor nok grad til å bygge opp et mangfold som er så viktig for å kunne både utvikle seg og prestere over tid, og samtidig kunne sikre nødvendig fremtidig kompetanse.

Dette handler ikke bare om kjønn. Som kjent er det det en omfattende overvekt av menn innen byggenæringen. Dette gjelder for hele sektoren, men ikke minst i det utførende leddet. Dette har det vært snakket mye om de siste årene, og det har vært en bedring. Vi snakker ikke om en revolusjon, men det er kommet i gang en holdningsendring som vil bidra til å skape en bedring. Men det ser ut til at dette tar tid - forhåpentligvis vil endringene skje raskere når vi først begynner å se flere konkrete resultater, og at det skapes en ny kultur ute i virksomhetene som igjen vil virke selvforsterkende for å tiltrekke seg flere kvinner.

Men mangfold handler om langt mer enn bare kjønn. Skal vi virkelig klare å bygge opp enkeltselskaper og en hel næring basert på og drevet av mangfoldig kompetanse, må vi blir langt flinkere til å få inn personer med en ulik bakgrunn enn det som alltid er blitt gjort, og som er tradisjonen innen sektoren. Dette er noe som ofte kan være lett å si man skal gjøre, men som ikke alltid skjer når nye personer faktisk skal ansettes. Man går ofte i de samme mønstre og søker etter de samme typer folk som før og som det finnes flest av. Får man en for homogen gruppe står man i fare for å kunne gå glipp av mye god kompetanse, og dette kan være kompetanse som skal drive selskapet fremover og som man vil være helt avhengig av for å vinne fremtidens kamper. Dette kan også være kompetanse som tenker litt utenfor den boksen som er skapt i en kultur, og dermed vil kunne gi nye muligheter. Men man må våge å satse for å kunne høste denne typen erfaringer.

Noen virksomheter har virkelig begynt å ta tak i denne tematikken, og da vil det også skje endringer – og dette er endringer som kan spre seg. Skanska har nå ansatt en egen leder for inkludering og mangfold, og konsernsjef Ståle Rød er helt klar på at en i nkluderende kultur er helt avgjørende for å lykkes med å øke mangfoldet i selskapet.

Byggenæringen bør i størst mulig grad speile det norske samfunnet. Det gjør den ikke i stor nok grad i dag, og her har alle et felles ansvar. Dette handler ikke bare om et samfunnsansvar, men en mulighet for hver enkelt virksomhet faktisk å utvikle seg til å kunne prestere og overleve i fremtiden. Uten de riktige folkene og den beste kompetansen vil mange slite med å kunne møte fremtiden slik de burde.