Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen
Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Treindustrien om statsbudsjettet: – Leverer ikke

Treindustrien mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 hverken leverer på energi, bolig eller grønn industriutvikling.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien mener det er uforståelig at regjeringen ikke gjør noe med oppbremsingen i boligbygging og heller ikke sørger for et løft for energioppgradering av bygg.

– En satsing på energieffektivisering i bygg ville lagt til rette for en dugnad mellom folk og bedrifter for å spare energi. Treindustrien hadde håpet at regjeringen ville komme med et løft for energioppgradering av bygg. Slik ville man spart energi og samtidig tatt vare på arbeidsplasser og kompetanse i byggenæringen i en tid der bedrifter nå nedbemanner på grunn av full stopp i bygging av nye boliger, sier Finstad i en pressemelding fra Treindustrien.

Bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på veiene er, ifølge pressemeldingen, en viktig forutsetning for effektiv transport og investeringer i skog- og trenæringen. Bruprogrammet videreføres og får 22 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett, men beløpet er langt lavere enn hva som er forutsatt i Nasjonal Transportplan.

– Vi er glade for at Bruprogrammet videreføres, men det er utfordrende at man ikke følger opp med bevilgninger på et nivå som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan. Det skulle bevilges 300 millioner kroner over seks år fra 2018 til 2023. Til nå er det bare gitt 70 millioner kroner, sier Finstad.