Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien

Treindustrien: Tamt om energieffektivisering

Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering gir ikke det nødvendige energiløftet for bygg. Det mangler både mål og tilstrekkelige tiltak, mener Treindustrien.

– Handlingsplanen for energieffektivisering som ble lagt fram i dag viser dessverre ikke tilstrekkelig handlekraft for å utløse det store potensiale for energieffektivisering av bygg. Her er det verken mål eller tiltak som monner raskt, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad i en pressemelding.

Energieffektivisering av bygg kan bidra med å spare store menger energi, som kan frigjøres til andre formål. Bedrifter i Treindustrien kan også levere løsninger for energioppgradering av bygg, for eksempel i form av prefabrikerte fasadeelementer, skriver de.

– Det å viktig å frigjøre energi til andre formål i den kraftsituasjonen vi står i, og energioppgradering vil også bidra til å forlenge levetiden på bygg, sier Finstad.

De mener det er behov for en kombinasjon av både regulatoriske tiltak, bedre informasjon til forbrukere og gode økonomiske stimuli for å få fart på energieffektivisering av bygg. Treindustrien mener også det må også settes klare mål, slik at man kan måle resultatoppnåelse.

– Det er bra at NVE får et tydeligere ansvar for oppfølging av energieffektivisering. Det er også positivt at regjeringen vil se på regelverksutvikling i byggteknisk forskrift for å fremme energieffektive bygg, både på nybygg og rehabilitering. Regjeringen vil samtidig utrede konsekvensene av et mål om 10TWh redusert strømforbruk i bygningsmassen fra 2015 til 2030. Her er det behov for handling, og etter mange års arbeid med dette temaet burde vi nå være forbi utredningsstadiet. Mangel på klare mål er i seg selv en stor barriere, sier Finstad.

Treindustrien mener det også må på plass en betydelig pakke med økonomiske tiltak og støtteordninger. De skriver at de setter sin lit til at partiene på Stortinget vil ta tak når statsbudsjettet skal behandles.