Heidi Finstad i Treindustrien. Foto :Ingar Sørensen
Heidi Finstad i Treindustrien. Foto :Ingar Sørensen

Treindustrien etterlyser mer penger til bruprogrammet

Treindustrien ber ny regjering og storting om å sørge for tilstrekkelig finansiering for å fullføre bruprogrammet.

Det er behov for å utbedre bruer for å effektivisere transport av gods og tømmer, skriver Treindustrien i en pressemelding.

De påpeker at det i mange år har blitt gitt løfter i Nasjonal Transportplan om gjennomføring av et bruprogram på 300 millioner kroner. Næringslivet har fulgt opp og gjort en analyse av hvilke bruer og flaskehalser som bør prioriteres for utbedring.

Målet er å frakte gods over kortest mulige avstander og med kjøretøy som kan få med seg mest mulig varer per transport. Dette vil ifølge Treindustrien gi kostnadsbesparelser og miljøeffekter. NTP har imidlertid ikke blitt fulgt opp med årlige bevilgninger som forutsatt.

– Bedrifter i treindustrien har store investeringer på gang, og nå trenger vi at myndighetene følger opp for å få til den grønne omstillingen som er nødvendig, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, i pressemeldingen.

Hun sier det til nå er bevilget for små beløp og at det i år settes av 20 millioner kroner til bruprogrammet.

– Dette monner ikke. Det blir for små beløp til å utbedre bruene som gjenstår og midlene spises opp i administrasjon og byråkrati, sier Finstad.

– Forventningen til ny regjering og storting er at man nå tar et krafttak og får en skikkelig bevilgning slik at man får gjennomført bruprogrammet i tråd med lovnader og ambisjoner. Usikkerheten må fjernes og vi trenger nå at man gir en bevilgning som fullfører bruprogrammet på kortest mulig tid, legger hun til.