Prosjektleder Gunn Kristin Mebust Åsegård i Frost Eiendom AS og administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i Teknobygg AS.

Teknobygg bygger 157 leiligheter i Nærbyen 24/7

Teknobygg AS har signert kontrakt på cirka 100 millioner kroner (eks. mva.) med utbygger «Nærbyen 24/7 AS» eid av Frost Eiendom AS. Prosjektet dreier seg om oppføring av 157 nye utleieboliger på Sorgenfri i Trondheim. 

Leilighetene oppføres i to blokker på henholdsvis fem og ni boligetasjer i tillegg til sokkel og kjeller. Byggestart er fastsatt til høsten 2019 med ferdigstillelse våren 2021.

Kontrakten er en bygningsmessig totalentreprise med unntak av grunnarbeider, tekniske fag, badekabiner og kjøkken/møblering. Bygget oppføres i plasstøpt bærekonstruksjon med bruk av prefabrikerte plattendekker samt klimavegg av isolert bindingsverk med utvendig fasade av luftet puss-system.