Systembygg vant kontrakt med Forsvarsbygg

Systembygg AS, som har kontor på Ørland er tildelt en kontrakt med Forsvarsbygg for utbygging av mannskapsforlegninger på Ørland.

Kontrakten kombinerer to prosjekter i en entreprise, og omfatter mannskapsforlegning for personell tilknyttet AWACS-fly og støytiltak inne på basen. Oppdraget omfatter i hovedtrekk rehabilitering av kaserne, utskiftning, etter isolering, støyisolering, etablering av teknisk rom og oppgradering av tekniske anlegg, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på cirka 15,2 millioner kroner.