Administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø i Sykehusbygg.

- Sykehustalen inspirerer

– Årets sykehustale fra helseminister Bent Høies er en sterk inspirasjon til å fortsette arbeidet med å skape merverdi for helse-Norge, sier administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø i Sykehusbygg.

I årets sykehustale trakk Bent Høie fram de store investeringene som nå blir gjort i nye sykehus.

– Vi ser allerede effekten av at vi har opprettet et felleseid foretak for bygging, sa Høie i talen.

Sykehusbygg er eid av de fire regionale helseforetakene og er allerede involvert i over 50 prosjekter knyttet til sykehusbygging.

Høie viste blant annet til prosjektet med det nye sykehuset i Drammen som har gjenbrukt både erfaringer og kompetanse fra det nye Sykehuset i Østfold.

– Dette har gitt innsparinger i hundremillionersklassen, sa Høie.

Gevinstene fra foretaket Sykehusbygg skal komme landets helseforetak til gode gjennom raskere og billigere planlegging og bygging av sykehus med bedre kvalitet både for eiendomsdrift og klinisk drift i sykehusene.

– Vi mener det er et stort, uutnyttet potensiale for å kutte kostnadene ytterligere, sier Wedø. Hun viser blant annet til rapporten "Shaping the Future of Construction - A breakthrough in Mindset and Technology" som World Economic Forum lanserte i 2016. Den viste at dersom arbeids­produktiviteten i byggenæringen hadde utviklet seg som de andre bransjene (unntatt landbruk) siden 1964, burde bygge­kostnadene vært 40 prosent lavere enn de er i dag.

Sykehusbygg har derfor identifisert fire konkrete forbedringsområder, nemlig digitalisering/BIM, standardisering, industrialisering og samhandling.

Et konkret resultat av dette er den nye standardromskatalogen for sykehusarealer som vil gi spesielt god effekt i ide- og konseptfasene for fremtidige sykehus.

– Katalogen bidrar til at nye sykehusprosjekt planlegges basert på beste praksis og anbefalte løsninger. Dette er et av mange bidrag til å holde kostnadene nede og kvaliteten oppe, sier Wedø.