SUS holder i dag i hovedsak til på Våland. Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Sykehuset i Stavanger får penger til undervisningslokaler

Regjeringen vil sette av 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslag fra regjeringen.

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

* 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen, ifølge Adresseavisen.

* En økning i barnetrygden på 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år fra 1. september 2020.

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad.

Budsjettlekkasjen ble presentert av lokale listetopper for regjeringspartiene, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge avisa skal de 1.200 kvadratmeterne med lokaler brukes til undervisning i helse- og sosialfag. På sikt, etter ønske fra politikerne i Stavanger, kan det også bli snakk om utdanning i medisin.

– Dette er en svært god begynnelse for å få legeutdanning her, det er allerede mangel på helsepersonell, og det kan bli verre i fremtiden dersom vi ikke gjør noe med det, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Det nye SUS skal bygges på Ullandhaug, ikke langt unna Universitetet i Stavanger. Dagens sykehus ligger på Våland.