Illustrasjon: LINK arkitektur | Ratio | Bølgeblikk

Sykehusbygg inngår store konsulentkontrakter

Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg har tildelt parallelle rammeavtaler for byggherrens medhjelpere til ÅF Advansia AS, Metier OEC AS og WSP Norge AS for sykehusprosjektene i Oslo og Drammen.

Helse Sør-Øst RHF har engasjert Sykehusbygg HF for å ivareta prosjektledelsen for prosjektet, og formålet med anskaffelsen er å engasjere ekstern hjelp for gjennomføring av sykehusbyggprosjekter i Oslo og Drammen. Rammeavtalene vil også kunne benyttes av andre sykehusprosjekter hvor Helse Sør-ØST RHF er byggherre, skriver ÅF Advansia i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for å få tilliten til å bistå Helse Sør-Øst RHF i disse samfunnsnyttige prosjektene. Det er en omfattende rammeavtale hvor vi også har med oss dyktige underleverandører, innleder Anne-Britt Gundersen, seksjonsleder for Sykehus i ÅF Advansia.

Rammeavtalen til ÅF Advansia omfatter bistand innenfor prosjektstøtte, samhandling og kommunikasjon, prosjekt og byggeledelse, samt bistand i forbindelse med uttesting og igangsettelse av tekniske installasjoner. Dette gjelder blant annet Aker, Gaustad, Radiumhospitalet og Drammen sykehus.

Rammeavtalene gjelder for to år og oppdragsgiver har mulighet til forlengelse på ytterligere to år. Basert på dagens gjeldende planer er det foreløpig anslått avrop av ressurser i disse rammeavtalene til en samlet verdi på 500 millioner kroner.

- Det er høy kompleksitet og mange interessenter i denne type prosjekter. Vår ambisjon er sikre høyest mulig verdi for hver investert krone gjennom en helhetlig tilnærming. Erfaringen viser at det er avgjørende å etablere en felles målforståelse og god samhandling med alle aktører i prosjektene. Vi skal dele kompetanse og spille hverandre gode, fortsetter Gundersen.