<p>F.v. Distriktssjef Sigmund Nysveen i Swerock, Per Arne Lunn, Linda Berget, Stian Lunn (alle Brødrene Lunn) og Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (AP). Foto: Jørn Hindklev</p>Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen åpnet den nye betongfabrikken i Moelv. Foto: Jørn HindklevFabrikksjef Øyvind Gregersen. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevSteinen tas ut fra dette bruddet rett i nærheten av betongstasjonen. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Swerock åpnet ny betongfabrikk i Moelv

Torsdag åpnet Swerock sin tredje betongstasjon i Moelv i Innlandet. Det betyr at Swerock bryter monopolsituasjonen i området. – En fordel for kundene, fastslår distriktssjef Sigmund Nysveen i Swerock. Samtidig er det klart at Brødrene Lunn skal stå for betongtransporten.

Swerock har i Norge tidligere vært representert gjennom Peab Bjørn Byggs betongstasjon i Tromsø, og har også etablert en betongstasjon på Hauerseter nord for Jessheim.

Torsdag åpnet selskapet enda en betongstasjon i Moelv. Når man ser hvilke prosjekter som er i emning i nærområdet, med bygging av ny Mjøsbru og ny motorvei, og kanskje også et nytt Mjøssykehus, er det ingen tvil om at stasjonen ligger midt i smørøyet i forhold til fremtidige infrastrukturprosjekter.

– Innlandet er i vekst

Sigmund Nysveen i Swerock fastslår likevel at det ikke kun er kommende storprosjekter som gjør etableringen interessant.

– I tre mils radius fra Moelv bor det 125.000 innbyggere som har et behov for betong. Hovedmarkedet blir å tilfredsstille de små aktørene som gårdbrukere, hyttebyggere og byggmestre som skal bygge nye boliger. Jernbanen vil også bli videre utbygd nordover og en sykehusutbygging, uavhengig av hvor det havner, vil også få store ringvirkninger. Innlandet er i vekst, og det vil skje mye i området de nærmeste 10 årene. Det er årsaken til at vi etablerer oss i Moelv, sier han til Byggeindustrien.

Distrikssjef Sigmund Nysveen i Swerock.

– Det skal bygges en ny Mjøsbru og flere kilometer med firefelts motorvei rett i nærområdet. De store prosjektene må være interessante?

– Ja, vi skal selvsagt være med å kjempe om leveranser til ny bru, men det er ikke hovedgrunnen til at vi er her. Dette er et anlegg som vil kunne levere betong i en radius på fire-fem mil. Vi ser også at det er mulig med et samarbeid med betongstasjonen i Jessheim, slik at vi kan få maksimal utnytte av bilparken hvis det skulle bli behov for det, sier han.

Godt samarbeid med kommunen

Nysveen takket ved åpningen av betongstasjonen Ringsaker kommune for et godt samarbeid. Det har tatt ni måneder å etablere den nye stasjonen.

– Vi kom hit for et snaut år siden med en plan om å etablere en betongstasjon ved pukkverket vi eide. Fra første dag har det vært et godt samarbeid med kommunen. Vi har etablert oss her for å bli lenge, helt til det blir tomt for stein, sier han.

Ihle Steen: – Bra med flere aktører

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) fastslo ved åpningen at hun er klar over at det har vært en monopolsituasjon i området.

– Det er bra med flere aktører. Det er bra for de som driver, ved at det driver aktørene fremover, og det er bra for kundene. Jeg håper dere får mye å gjøre, og vi skal bidra med det vi kan, uttalte hun ved åpningen.

Ordføreren mener plasseringen av stasjonen er i Moelv er riktig, også regionalt.

– Veldig bra at dere er i Ringsaker, men det skjer mye også i kommunene rundt, sier hun.

Kan levere klimavennlig

Nysveen i Swerock poengterer at betongstasjonen i Moelv kan levere den mest miljøvennlige betongen med det laveste CO2-avtrykket.

– Vi kan levere klimavennlig betong i henhold til klassen ekstrem i den nye betongveilederen, sier han.

Det vil jobbe to-tre ansatte på den nye betongstasjonen, hvor Øyvind Gregersen vil være fabrikksjef. Selve stasjonen har tidligere vært en mobil stasjon sist plassert i Kongsberg. Nå går den over til permanent tilværelse i Moelv. Det er også investert 1,5 millioner kroner i et vaskeanlegg.

Brødrene Lunn satser på betongtransport

Swerock har inngått et samarbeid med Brødrene Lunn for transport av betongen fra fabrikken. Brødrene Lunn, som tidligere har drevet med masse- og asfalttransport, har investert seks-sju millioner kroner i fem betongbiler. Transportselskapet har ikke tidligere hatt erfaring med betongtransport.

– Vi har gått inn dette for å et bein til å stå på, sier daglig leder Stian Lunn i Brødrene Lunn.

Per Arne og Stian Lunn i Brødrene Lunn satser nå også på transport av betong.

Han forklarer at selskapet har bygd opp kompetanse gjennom rådgivning fra en etablert aktør innen fagfeltet.

– Hvordan vurderer Brødrene Lunn utsiktene for denne satsingen?

– Vi starter med flere biler enn Swerock har stilt som krav, men vi vil ikke tjene penger på denne satsingen det første året, det vil ta noe tid å bygge dette opp. Jeg ser ikke på dette som en investering med stor risiko. Uavhengig av om det blir store betongkontrakter, vil dette være et område med et høyt aktivitetsnivå de nærmeste årene, sier Lunn.