Foto: Ådne Homleid.

YIT vil avvikle den norske infrastrukturvirksomheten - tapsførte 50 millioner i 2019

YIT Infra Norge har ikke levert tilfredsstillende resultater. Nå ønsker det finske konsernet å avvikle den norske infrastrukturvirksomheten.

YITs virksomhet i Norge er betydelig redusert etter at virksomhetsområdene asfalt, pukk og grus ble solgt til Peab 1. april 2020, og utsiktene for den gjenværende infrastrukturvirksomheten er svake, skriver YIT-konsernet i en pressemelding.

Har ikke nådd målene

Administrerende direktør Harald Rafdal i YIT Infra Norge, sier til Byggeindustrien at beslutningen om å avvikle YITs norske infrastrukturvirksomhet har vært vanskelig.

– Beslutningen er et resultat av at den norske virksomheten ikke har vært i stand til å nå de målene som ble satt for noen år tilbake. YIT har en tydelig strategi om at virksomhetene skal bidra til avkastning på den investerte kapitalen og det skal være synergier inn mot resten av konsernet. Der er ikke den norske virksomheten, og der vil vi heller ikke være i 2021 og 2022, sier Rafdal.

– Hvorfor har dere ikke lykkes?

– Når man ikke har tilfredsstillende resultater så kommer det fra prosjektene våre. På et tidspunkt synes eier at nok er nok, og de har derfor tatt den vanskelige beslutningen om å sette i gang prosessen med å avvikle infrastrukturvirksomheten i Norge. Det er konsernet som eier som har bestemt at vi skal iverksette avviklingen, og det er til slutt styret i den norske virksomheten som fatter den endelige beslutningen, sier Rafdal.

Tapsførte 50 millioner i 2019

– Hvor svake er resultatene?

– Da YIT solgte asfalt-, pukk-, og grusvirksomheten, forsvant 70-80 prosent av omsetningen og aktiviteten ble liten. I regnskapet vårt for 2019 tapsfører vi tett på 50 millioner kroner i den gjenstående infrastrukturvirksomheten og vi omsatte for rundt 20 millioner kroner. Grunnen til at det blir et rart forhold mellom omsetning og tap er at når man har tap på prosjekter som løper fremover, så skal det tas med en gang, kommenterer Rafdal.

Skal avslutte prosjekter

Ifølge YIT vil de nå innlede drøftinger med ansatte i Norge som berører cirka 130 personer. Rafdal understreker at selskapet vil avslutte alle pågående prosjekter i Norge før infrastrukturvirksomheten avvikles.

– Det er viktig for YIT å understreke at vi skal avslutte prosjektene som vi har per i dag. Vi er i ferd med å ferdigstille flere prosjekter, og det meste vil være avsluttet noen måneder inn i 2021, men vi har et prosjekt ved Løkjelsvatn kraftverk i Etne i Hordaland, som vi skal være ferdig med godt ut i 2022. Som sagt er det viktig for YIT, ikke minst omdømmemessig, at vi står løpet ut og avslutter prosjektene på en skikkelig måte, sier Rafdal.

YIT har i dag tre vannkraftprosjekter. Foruten Løkjelsvatn kraftverk, er selskapet i ferd med å avslutte prosjekter ved Dam Mjåvatn og Jølstra kraftverk. YIT er også i ferd med å avslutte veiprosjektet fylkesveg 556 Hjellestadvegen i Bergen.

– Klarer dere å holde på de ansatte når de vet at det ligger en oppsigelse der om kort tid?

– Erfaring tilsier at anleggsarbeidere er profesjonelle og de har et sterkt forhold til prosjektene. Jeg har god tro på at folkene våre vil stå løpet ut. De få som eventuelt velger noe annet, må vi erstatte med innleie og kortsiktige kontrakter, fastslår Rafdal.

– Er det du som skal styre avviklingen av selskapet?

– Ja, jeg skal stå ved dette prosjektet så lenge YIT har behov for meg, svarer Rafdal.