Peabs konsernsjef Jesper Göransson (t.v.) og Kari Kauniskangas, administrerende direktør i YIT.

Peab kjøper YITs asfalt- og pukk- og grusvirksomhet i Norden

Peab kjøper YITs asfalt- og pukk- og grusvirksomhet i Norden. Dette betyr at Peab øker sin tilstedeværelse i Sverige, Norge og Finland, og etablerer seg innenfor asfalt i Danmark.

Kjøpesummen er 280 millioner euro og transaksjonen vil skje 1. januar 2020 når godkjenning fra konkurransemyndighetene forventes å foreligge.

Salget omfatter YITs asfaltvirksomhet, med unntak av Veivedlikehold i Finland og Asfalt i Russland. De ansatte i virksomhetene som nå blir solgt, blir overført til Peab. Dette omfatter i alt ca 1.700 personer, hvorav de fleste jobber i Finland.

Anlegg i YIT selges ikke og den norske anleggsvirksomheten i YIT vil derfor fortsette som en del av YIT.

- Siden fusjonen mellom YIT og Lemminkäinen ble gjennomført i februar 2018 har det vært gjennomført omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten i den norske asfaltvirksomheten. Effekten av disse tiltakene har vært meget god og lønnsomheten i den norske asfaltvirksomheten er betydelig forbedret det siste året, heter det i en pressemelding.

Peab overtar totalt 200 grustak, 63 asfaltverk og cirka 1.700 ansatte i Norden.

- Jeg er veldig glad og stolt over dagens avtale. Virksomheten har en strategisk posisjon, og det er en meget kompetent organisasjon som nå integreres i Peab, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Avtalen innebærer at industrivirksomheten vil utgjøre en større del av konsernet, og at følsomheten for konjunktursvingninger reduseres.

- Oppkjøpet gir Peab en markedsledende posisjon innen asfalt- og pukk- og grusvirksomhet i Norden, skriver selskapet.

- Gjennom dette oppkjøpet tar vi neste skritt i utviklingen av Peab som nordisk samfunnsbygger. Asfalt, pukk- og grusvirksomhet er nært knyttet til samfunnsutvikling både når det gjelder bygg- og anleggsprodukter. Ved å ekspandere innenfor disse delene legger vi grunnlaget for å fortsette å vokse og styrke lønnsomheten, sier Jesper Göransson.

- Vi ønsker alle våre nye medarbeidere hjertelig velkommen til Peab, legger Göransson til.

MBL-forhandlingene (fagforeninger) er gjennomført. Transaksjonen krever godkjenning av konkurransemyndighetene, noe som forventes å finne sted i fjerde kvartal 2019. Overtakelse forventes å finne sted 1. januar 2020.

Frem til utgangen av 2019 vil asfaltvirksomhetene i YIT og Peab fortsette å være konkurrenter.

I Norge har Peab 1.400 medarbeidere og en årlig omsetning på 5,7 milliarder kroner.