JUBILANT: Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco.

Sweco-jubileum: - Fint å fylle 100 og ha fremtiden for sine føtter

Onsdag går startskuddet for feiringen av Sweco Norges 100-årsjubileum.

Administrerende direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund, sier i en pressemelding at selskapet skal bruke året til å vise både fortidens og fremtidens ingeniørkunst.

– Å fylle 100 år som selskap er ikke alle forunt, og derfor er det naturlig at vi benytter anledningen til å se tilbake på vår historie og noe av den ingeniørkunsten som har bidratt til å forme Norge. Samtidig ser vi fremover, for det ingen tvil om at det er fint å kunne fylle 100 år og ha fremtiden for sine føtter, sier Aspelund i en kommentar.

Viderefører arven
Sweco-sjefen mener det kan trekkes paralleller fra oppstarten av Grøners byggtekniske konsulentselskap til det som i dag er Sweco Norge.

– Vannkraften la livsgrunnlaget for vår virksomhet, og den samme vannkraften vil være avgjørende når vi, sammen, skal nå klimamålene våre. Store endringer har funnet sted siden 1921, vi går ikke lenger i hvite frakker og bruker regnestav, digitaliseringen har effektivisert store deler av arbeidet vårt, kjønnsbalansen blir stadig jevnere og prosjektene mer komplekse. Til tross for disse endringene, er målet med arbeidet vårt det samme; nemlig å sikre at landets innbyggere har tilgang til rent drikkevann, strøm, trygg og effektiv infrastruktur, bærekraftige bygg og en fremtidsrettet industri, alt i samarbeid med våre kunder.