GE Healthcare sin fabrikk i Lindesnes. Foto: GE Healthcare

Sweco har inngått rammeavtale med GE Healthcare

Sweco har inngått rammeavtale med GE Healthcare AS, for å levere tjenester innen byggfag og prosessystemer på GEs produksjonsanlegg i Norge.

GE Healthcare AS utvikler og produserer kontrastmidler for røntgen-, CT-, MRI- og ultralyd-undersøkelser, samt andre diagnostikkmidler (PET og SPECT).

Produktene hjelper helsepersonell over hele verden med å stille raskere og mer presise diagnoser.

Rammeavtalen omfatter tjenester innen byggfag, samt prosess- og styresystemer.

GE Healthcare AS er del av GE (General Electric), som har virksomhet verden over. 

Rammeavtalen trådte i kraft 1. januar i år, og varer ut 2018.