Daglig leder Sigurd Boasson i Svein Boasson AS og prosjektleder Anne-Kathrine Torvund i Klimapartnere Vestland. Foto: Cecilie Bannow

Svein Boasson AS blir Klimapartner

Som første entreprenør på Vestlandet har Svein Boasson AS blitt partner i Klimapartner Vestland.

–Vi ser det som ett viktig steg for å nå reduksjon på klimagassutslipp og arbeidet med å skape en grønnere næring. Det er særlig viktig at entreprenører deltar i dette arbeidet, da store deler av forurensingen kommer fra bygg – og anleggsbransjen, sier daglig leder Sigurd Boasson i en pressemelding.

Det var på et toppledermøte til Klimapartnere Vestland 28. januar at avtalen ble signert.

–Vi ønsker med vårt medlemskap i Klimapartnere å forsterke effekten av egen miljøsatsing og være en aktiv part for å nå målene om en grønnere region, sier Boasson.

Klimapartnere Vestland ble offisielt lansert 4. juni 2014 som et samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Norsk Klimastiftelse. Klimapartnere Vestland opptrer som et selvstendig initiativ, men følger metodikken til og arbeider i tett samarbeid med Klimapartnere Agder.

Pr februar 2019 omfatter nettverket 35 virksomheter innen statlig, kommunal og privat sektor.

Gjennom fellesskapet har partnerne forpliktet seg til å:

- Utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse.

- Videreutvikle vårt miljøstyringssystem og forbli en Miljøfyrtårnbedrift og fortsette med kontinuering forbedring på systemet.

- Delta på partnerarrangementer med representanter fra toppledelsen

- Jobbe for å utvikle produkter eller tjenester som har fokus på å redusere utslipp