Aslaug Koksvik i Virke. Foto: Virke

Aslaug Koksvik i Virke. Foto: Virke

Svakere byggevarehandel – og Virke spår fall i 2023

Byggevarehandelen falt med 2 prosent i andre tertial 2022 sammenlignet med samme periode i fjor, og Virke spår at fallet fortsetter neste år.

Byggevarehandelen falt i store deler av landet, og mest i Nordland og Møre og Romsdal. Veksten var høyest i Oslo, mens det var svak oppgang i Rogaland og Innlandet, viser nye tall fra Virke Byggevarehandel.

- Etter noen år med kraftig vekst, ser man nå et fall i omsetningen til byggevarehusene, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel i en pressemelding.

I årets andre tertial falt privatmarked i alle fylker, og totalt var nedgangen på 13 prosent i forhold til andre tertial 2021.

- Forbrukermarkedet har hatt negative vekstrater siden siste tertial i fjor, i møte med de rekordhøye omsetningsnivåene under pandemien, sier Koksvik i meldingen.

I proffmarkedet var vekstratene tosifret gjennom fjoråret og inn i 2022. Fra årets andre tertial har veksten avtatt til 7,2 prosent, i forhold til samme periode i fjor. Det var positiv vekst i hele landet, med sterkest i Oslo, etterfulgt av Innlandet og Rogaland.

Virke spår at byggevarehandelen faller med 10 prosent i 2023, hvorav privatmarkedet antas å synke med 7 prosent i perioden.

- Det økte rentenivået og en svekkelse av boligmarkedet slår negativt inn for byggevarehandelen. Likevel vil omsetningen trolig ligge høyere enn i årene før pandemien, avslutter Koksvik.