Svak start for Skanska

Både omsetning og driftsresultat i Skanska-konsernet gikk tilbake i årets første tre måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen endte på 35,1 milliarder svenske kroner, og var ned 11 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Driftsresultatet var ned fra 700 millioner svenske kroner til 500 millioner svenske kroner.

- Vårt hovedfokus er å øke lønnsomheten i byggvirksomheten, og fortsette de gode resultatene og den høye aktiviteten innen eiendomsutvikling. Resultatene i første kvartal viser at vi er på rett vei, og de strategiske grepene vi har tatt fortsetter å vise gode resultater. Historisk er første kvartal en periode med liten aktivitet, og dette året er intet unntak, sier Skanska konsernsjef Anders Danielsson i en pressemelding.

Ordreinngangen i kvartalet var ned 22 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og ordrebøkene er nå dermed på 190,1 milliarder svenske kroner.

Skanska har som kjent sluttet å rapportere egne tall for Norge, men den norske virksomheten er nevnt noen ganger i kvartalsrapporten.

Om markedet i den Norge skriver Skanska:

«I Norge er utsiktene for anleggsmarkedet fortsatt positive, men det er stor konkurranse om prosjektene. Næringsbygg nyter godt av økte offentlige investeringer, mens investeringene i boligmarkedet er noe lavere.»

Her er kvartalsrapporten