Børre Henningsen. Foto: Eivind Biering-Strand, Aidem Media

Styrker lærlingesatsingen i nord

Børre Henningsen er ansatt som ny kompetanserådgiver i Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO).

– Min hjertesak er å styrke statusen og øke interessen for yrkesfag blant ungdom. Jeg ønsker å bidra til at flere ser positivt på ei framtid i byggenæringen, sier Henningsen i en pressemelding.

Han begynte i stillingen som kompetanserådgiver 3.oktober, og har kontorsted ved NESOs administrasjon i Svolvær. Sentrale arbeidsoppgaver er service og oppfølging knyttet til NESOs opplæringstilbud. Øverst på agendaen står rekruttering av deltakere til NESOs skolevirksomhet – og tilrettelegging og oppfølging av eksisterende elever ved Lærlingeskolen.

Henningsen er opprinnelig fra Svolvær og har økonomi- og ingeniørutdanning fra Trondheim Ingeniørhøgskole (nå NTNU). Han jobbet noen år som lærer før han sammen med kona gikk inn i hotellbransjen midt på 90-tallet. Da han gikk til NESO i høst, kunne han se tilbake på nesten 25 år i den stadig voksende reiselivsnæringa i Lofoten.

– Nøkkelen for å nå fram til ungdom er å vise at du ser dem, samtidig som de gis klare retningslinjer. Til NESOs lærlingeskole kommer ungdommer fra hele landet – de fleste under 18 år og med ulik bakgrunn, sier Henningsen.

NESOs lærlingeskole er bygd opp slik at elevene har lærlingekontrakt med en entreprenør fra første skoledag. Lærlingene mottar lønn over fire år med utdanning, og kan bo hjemme. Teoridelen er samlingsbasert, og samlingene fordeles over alle skoleårene. Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær er faglig ansvarlig for den teoretiske opplæringen. Samlingene med undervisning i teoretiske fag foregår ved den videregående skolen i Svolvær.

– Min oppgave er å være tilgjengelig for elevene med service og veiledning, samt skape et miljø med ulike opplegg og aktiviteter på fritida, forklarer han.