Strengere regelverk nødvendig for å spare energi

Norsk regelverk hindrer energieffektivisering i næringsbygg, viser en undersøkelse blant eiere, forvaltere og utviklere av næringseiendom.

I en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort på oppdrag av Bellona og Siemens mener 68 prosent av de spurte at et strengere offentlig regelverk vil bidra til mer energieffektivisering av bygningsmassen.

Et stort flertall blant eiere og forvaltere av næringseiendom mener at økte avskrivningssatser er det viktigste virkemidlet i å bidra til mer energieffektivisering.

Vil bruke skattesystemet
Fremskrittspartiet ønsker å bruke skattesystemet for å stimulere til økt energieffektivisering. Partiet vil komme med forslag om dette i revidert statsbudsjett.

- Det er meningsløst at investeringer i energi og miljøteknologi i forretningsbygg skal avskrives over 50 år som i dag. Frp foreslår å redusere avskrivningstiden til 5-10 år. Da får man økonomisk stimulans til å investere i bedre og dyrere energisystemer, sier partiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

Husholdningene
Tirsdag sa stortingsflertallet nei til et forslag fra Kristelig Folkeparti der regjeringen ble bedt om å innføre lovforbud mot salg av husholdningsapparater som bruker strøm også når de er slått av.

Flertallet støttet intensjonene i forslaget og talte varmt for gode og effektive tiltak for å nå regjeringens mål om 30 TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016.

Høyre og Venstre ba også regjeringen komme med forslag om utfasing av ineffektive lyskilder, enten i form av lovforbud mot glødepærer eller innføring av strenge generelle energikrav for lyskilder. Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) sa at det arbeides med en plan for å få til slik utfasing.

Frp vurderer muligheten for å skrive av energitiltak på skatteseddelen slik at det blir mulig å få fradrag for ENØK-tiltak som gjøres i husholdningene.

- Bare store ord
Lise Henriette Hjemdal (KrF) kritiserte regjeringen for store ord og lite handling og fikk støtte fra Høyre og Venstre.

Haga gjorde det klart at energisparing står høyt på dagsorden.

Hun sa at det er nødvendig å arbeide på flere områder med å utvikle nye produkter, utvikling av gode tilskuddsordninger og et effektivt lov- og regelverk.