Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Stortinget vedtok endringer i avhendingsloven

Det er slutt på å selge boliger «som den er», og boligkjøpere kan ikke lenger kreve erstatning for forhold som er beskrevet i prospekt og tilstandsrapport.

Torsdag vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig. Endringene har i lengre tid vært gjenstand for debatt.

Endringene gjør at det blir en lavere terskel for å kreve erstatning ved boligkjøp, og gir boligselgere større ansvar.

Den nye loven forbyr at boliger selges med forbeholdet «som den er», den stiller krav til takstmenns kompetanse, utforming av tilstandsrapport, og er en innstramming i kjøpers undersøkelsesplikt.

Lovendringen gjør også at kjøper kan kreve erstatning for en mangel, om den overstiger 10.000 kroner. Det har vært stor faglig uenighet om loven. Eiendom Norge har ment at loven er en innskrenkning av avtalefriheten for norske forbrukere. Forbrukerrådet mener at loven kommer både kjøper og selger til gode.