- Vi er svært fornøyd med å bli valgt som entreprenør på dette prosjektet, sier Rune Hognestad, regiondirektør for Kruse Smith i Stavanger.

Stort byggeoppdrag til Kruse Smith i Stavanger

Kruse Smith entreprenør har sammen med Ipark Eiendom AS vunnet oppdraget med å bygge Arkivenes Hus på Ullandhaug i Stavanger.

Oppdraget har en verdi på 190 millioner og bygget skal være ferdigstilt innen sommeren 2017.

- Prosjektet er svært positivt med tanke på at byggebransjen i Rogalandsregionen er inne i en krevende tid med hensyn til sysselsetting, heter det i en melding fra Kruse Smith.

Prosjektet har høy kompleksitet med sterkt fokus på miljø. Det skal blant annet bygges magasiner med særskilte krav til vern mot fukt og brann, riktig ventilasjon og stabile klimasoner i tre etasjer under bakken, dette for å sikre optimale lagringsforhold.

- Det er stort fokus på å få en god funksjonalitet i bygget. Arkivenes Hus skal samlokalisere Statsarkivet i Stavanger, heter det i meldingen, Interkommunalt arkiv i Rogaland og Stavanger Byarkiv. Ipark Eiendom AS er byggherre for prosjektet.

- Vi er svært fornøyd med å bli valgt som entreprenør på dette prosjektet og opplever samarbeidet med byggherren som en anerkjennelse til den kompetanse og erfaring som Kruse Smith besitter. Prosjektet vil også utgjøre en pilot knyttet til gjennomgående bruk av VDC, fra prosjektering til gjennomføring. I tillegg skal bygget leveres som BREEAM Excelent. Energiklasse A, sier Rune Hognestad, regiondirektør for Kruse Smith i Stavanger.