Størst befolkningsnedgang i Nordland

De første tre kvartalene i 2005 økte folketallet i Norge med 25 400 personer til 4 631 800 bosatte. Økningen for samme periode i 2004 var 22 000 personer.

Nettoinnvandringen lå på rundt 13 000 personer og utgjorde dermed vel halvparten av hele folketilveksten. Befolkningsnedgangen var størst i Nordland. Hittil i år har fire fylker hatt en nedgang i folketallet Telemark, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark Finnmárku. I disse fylkene flyttet flere ut enn inn, men i alle unntatt Telemark var det flere fødsler enn dødsfall. Også i Hedmark og Oppland døde det flere personer enn det ble født de første tre kvartalene, men her sørget innflyttingsoverskuddet for at folketallet likevel økte noe. Størst var befolkningsnedgangen i Nordland med 550 personer. For første gang siden slutten av 1800-tallet ligger folketallet i Nord-Norge nå under 10 prosent av hele Norges befolkning. Fødselsoverskudd i alle fylkene i 3. kvartal I 3. kvartal hadde alle fylkene et fødselsoverskudd. Likevel gikk folketallet ned i fem fylker. Størst var nedgangen i Nordland med 300 personer. Dette skyldes i all hovedsak utflyttingen fra fylket, men også at fødselsoverskuddet var beskjedent. Størst nettoinnflytting til Oslo og Akershus Det største absolutte flytteoverskuddet innflyttinger minus utflyttinger så langt i år har vi hatt i Oslo med 3 200 personer og Akershus med 3 000 personer. I forhold til folketallet i fylkene er innflyttingsoverskuddet i Akershus likevel noe høyere enn i Oslo. Flest polakker Polske statsborgere har stått for den største nettoinnvandringen hittil i år med rundt 2 000 personer. Mens 2 200 polakker flyttet til Norge, var det kun 200 som flyttet ut. Russere lå med en nettoinnvandring på vel 900 på andre plass i denne perioden.