Illustrasjonsfoto: Steinar Trygstad
Illustrasjonsfoto: Steinar Trygstad

Storsatsing på fiberarmerte betongkonstruksjoner

Dr.techn. Olav Olsen AS har, sammen med et bredt sammensatt konsortium med aktører fra hele betongnæringen, etablert et forskningsprosjekt innen bruk av fiberarmert betong i bærende betongkonstruksjoner.

Deltagelsen dekker store deler av verdikjeden i bransjen, og spenner fra fiberleverandører, via betongprodusenter og betongelementprodusenter til utførende, rådgivere og forskere.

- Hovedmålet til FiberCon er å sikre en verdiskapning for norsk næringsliv tilsvarende 500 millioner kroner, og samtidig oppnå en reduksjon av klimagassutslipp på 35 prosent innen 2030. Dette skal gjøres ved optimal prosjektering og utførelse av fiberarmerte betongkonstruksjoner. For å nå målet må alle aktører som er involvert i betongprosjekter bidra, skriver Dr.techn. Olav Olsen på sine nettsider.

- Vi er veldig fornøyde med at vi sammen med en stor bredde av sterke og gode partnere får delta i utviklingen av nye løsninger og metoder for å gjøre betongkonstruksjoner mer økonomiske og bærekraftige, sier Olav Weider, administrerende direktør i Olav Olsen.

- Samtidig bidrar prosjekter som dette å styrke og videreutvikle vår spisskompetanse, legger Weider til.

Sindre Sandbakk fra Dr.techn.Olav Olsen er oppdragsleder for prosjektet. Han er svært tilfreds med å ha klart å samle en stor del av betongnæringen.

- Jeg ser det som spesielt gledelig at konkurrerende aktører skal samarbeide for å finne fremtidsrettede løsninger for samfunnet, med tanke på både økonomi og klimagassutslipp. I tillegg vil prosjektet bidra til industrialisering og bedre arbeidsvilkår for de utførende, sier Sandbakk.

FiberCon vil gå over fire år, og har et totalt budsjett på 20 millioner kroner.

- Bruk av fiberarmert betong har et stort uforløst potensial. Lykkes vi med prosjektet, er potensialet for verdiskapning og klimagassreduksjon enormt ettersom årlig betongproduksjon er så stort. Vi er imidlertid avhengig av at hele næringen er med på kompetanseløftet for å fange hele volumet, og vi er derfor glade for å få samlet normalt konkurrerende aktører til dette prosjektet, sier Sindre Sandbakk.

Konsortiet består i tillegg til Dr.techn. Olav Olsen AS av følgende aktører: Dr.Ing Steinar Trygstad, Multiconsult, Bekaert Norge, Mapei, Reforcetech, Betong Øst, Unicon, Element Nor, AF Gruppen, SINTEF, NTNU og UiA. Statens vegvesen har også meldt interesse, uten å være formell deltaker i søknaden.