Mange nye underganger er bygd for sikring av planoverganger på Bergensbanen de siste årene. Nå intensiveres arbeidet med å sikre eller fjerne de fleste gjenværende planovergangene. (Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket)

Storoffensiv for fjerning og sikring av planoverganger på Bergensbanen

Jernbaneverket går nå i gang med å fjerne eller sikre gjenværende planoverganger på Bergensbanen.

En ny handlingsplan er klar og første delstrekning blir Hønefoss – Haversting der jobben starter i år.

Gjennom de siste 15 årene har Jernbaneverket fjernet eller sikret et stort antall planoverganger. På landsbasis er nærmere 1500 planoverganger stengt, fjernet eller sikret. De er erstattet av overgangsbruer, nye underganger, oppsamlingsveier langs sporet eller sikret med bomanlegg. På Bergensbanen har dette ført til at alle kjørbare, usikrede planoverganger som er i daglig bruk nå er nedlagt eller sikret med bomanlegg. Men fortsatt gjenstår det 168 planoverganger mellom Hønefoss og Bergen, melder Jernbaneverket på sine nettsider.

Dette er planoverganger som knytter sammen landbrukseiendommer, skogeiendommer eller som gir adkomst til hytter og fritidsboliger. 

- Fortsatt representerer disse gjenværende planovergangene en sikkerhetsrisiko for både de som benytter seg av dem og for jernbanen, sier prosjektleder Sigurd Grønningsæter i Jernbaneverket. 

-Nå har vi til hensikt å fjerne eller sikre de aller fleste planoverganger som kan benyttes av kjøretøyer, sier han.