Stor internasjonal Powerhouse-interesse

Mediegiganten CNN har trukket frem ti prosjekter som de finner som mest spennende på global basis i 2020. Ett av disse ligger i Porsgrunn.

Som kun ett av to europeiske byggeprosjekter trekkes Powerhouse-bygget som er under oppføring i Porsgrunn frem som det viktigste og mest spennende prosjektet som bygges i løpet av året.

Momenter som dras frem er at Powerhouse-prosjektet, med Snøhettas design, er at det vil «sette en ny standard for byggingen av morgendagens bygg, og at det slanke designet, som nesten i sin helhet er dekket med solcellepanel, er gjort med tanke på karbonfotavtrykket».

Powerhouse-alliansen har tidligere også fått både stor nasjonal og internasjonal interesse rundt sine bygg. Det startet med rehabiliteringen av Powerhouse Kjørbo i Sandvika. Senere har man bygget både en Powerhouse-barnehage, og i fjor kunne ikke minst det nye kontorbygget i Trondheim åpne dørene. Dette bygget, Powerhouse Brattørkaia, har opplevd mye interesse, både under bygging og i etterkant av ferdigstillelsen. Nettopp dette prosjektet var også noe Skanska-sjef Ståle Rød trakk frem under sitt innlegg på NHOs årskonferanse onsdag.

Det er selvsagt spennende både for aktørene i Powerhouse og byggherre R8 at Powerhouse Telemark nå trekkes frem av en gigant som CNN, og dette vil selvsagt ikke redusere den internasjonale interessen rundt denne satsingen. Men dette er positivt også for langt flere enn Powerhouse-alliansens aktører, R8 og Porsgrunn. Dette er noe som burde glede hele den norske byggenæringen. Dette viser med all tydelighet at aktørene i Norge ligger langt fremme i arbeidet med å realisere morgendagens bygg. Det finnes både kompetanse og vilje til å satse fremtidsrettet, og dette er noe vi må dra nytte av, både lokalt og internasjonalt. Gode eksempler må dras frem for å vise hva som faktisk kan skapes av den norske byggenæringen i dag, og dette burde da selvsagt også være en inspirasjon til både private og offentlige byggherrer rundt hva de kan kreve når de lyser ut jobber her hjemme.

På samme måte burde dette også kunne bli en eksportvare, for flere av leddene i kjeden. Norsk kompetanse ligger langt fremme internasjonalt, og burde være av interesse for mange også utenfor landets grenser. Utbygging av karbonnøytrale og karbonpositive bygg kan opplagt bli en eksportartikkel om det finnes vilje til å satse på dette.

Sannsynligvis vil Powerhouse Telemark nå oppleve en strøm av henvendelser om besøk på bygget som er under oppføring. Så får vi håpe da at ferdigstillelsen av prosjektet ikke forstyrres såpass at det vil oppleve samme skjebne som det andre store Europeiske bygget som er trukket frem CNNs artikkel, det ny flyplassen i Berlin. Her har forsinkelsene og kostnadsøkningene stått i kø, og burde i den sammenheng ikke være spesielt mye å strekke seg etter. Men at dette vil bli et viktig bygg både for Berlin og Tyskland, sannsynligvis i 2020, er hevet over enhver tvil.