Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Sandnes: - Vi har et særskilt klimaansvar

I et globalt perspektiv står byggenæringen for rundt 40 prosent av klimagassutslippene. I Norge er dette tallet lavere, men byggenæringen er likevel en viktig aktør i klimaarbeidet, og BNL-sjef Jon Sandnes sier byggenæringen har et særskilt ansvar i klimaarbeidet.

Bærekraft og klimaarbeidet sto helt sentralt på NHO-konferansen onsdag, og byggenæringens virksomheter er en viktig aktør i dette arbeidet.

- Vi i byggenæringen bruker mye materialer, bruker mye energi, og vi skaper mye avfall gjennom måten vi produserer og utfører våre oppdrag. Som den største fastlandsnæringen har vi et særskilt ansvar innen klimaarbeidet, og dette er et ansvar vi er beredt til å ta, sier en offensiv Jon Sandnes til Byggeindustrien.

Han peker blant annet på eksemplene Skanska dro frem under konferansen, med utslippsfrie og førerløse anleggsmaskiner samt Powehouse-satsingen. Han skryter også av de konkrete klimakravene selskapet setter.

- Jeg blir også stolt som BNL-leder når vi ser at CNN nå drar frem Powerhouse-prosjektet i Porsgrunn som et av de viktigste byggene i verden i år, og peker på dette prosjektet som et skoleeksempel for bygging inn i fremtiden. Selskapene som skaper disse byggene finnes i BNL-fellesskapet, noe som er veldig viktig for hele næringen, sier Sandnes.

Sandnes leder et fellesskap som teller flere tusen virksomheter.

- Vi representer veldig mange bedrifter, og vi i BNL må bidra aktivt inn mot bedriftene og hva de må ta tak i og produsere i sitt arbeid for å jobbe mer klimavennlig. Det finnes mange små og mellomstore virksomheter blant våre medlemmer, og det kan virke som en stor oppgave å ta tak i denne tematikken. Vi ønsker å bistå både med å ta tak i de lavthengende fruktene men også de større oppgavene på litt lengre sikt, sier Sandnes. De vil derfor starte arbeidet med å lage det han kaller en «kokebok» eller en veileder rundt hvordan man kan angripe mulighetene som ligger innen bærekraft og klimavennlig utvikling og bygging.

- Noe av det viktigste vi har lært på årets NHO-konferanse er at dette er en oppgave hverken vi eller virksomhetene kan klare alene. Dette må vi gjøre i fellesskap, og ikke minst må vi samarbeide med myndighetene, påpeker Sandnes.