Stor etterspørsel etter digital kunnskap

Samfunnet er midt inne i en digital revolusjon, og dette er en utvikling aktørene i byggenæringen også i høyeste grad må ta inn over seg.

Den digitale utviklingen har i løpet av de tre-fire siste årene være enorm. Endringene den senere tiden blir ofte omtalt som den fjerde industrielle revolusjon. Dette er i ferd med å endre våre liv, og mange av endringene skjer raskt og medfører at de som ikke henger med fort vil falle av lasset. Utviklingen vi nå er vitne til vil for alltid endre hvordan vi lever, og endringene har i stor grad allerede påvirket måten vi opptrer både i arbeidslivet og i privatlivet.

Disse endringene er definitivt også for fullt kommet inn i byggenæringen. Den pågående digitaliseringen vil være et helt avgjørende virkemiddel i nå næringens overordnede mål. Næringen har allerede tatt i bruk en rekke hjelpemidler, men vi er fortsatt bare i en tidlig digital fase, selv om det nok for mange kan virke som om vi har snakket om den overordnede digitaliseringsprosessen i lang tid allerede.

Det er også riktig at dette er noe som har opptatt deler av næringen over lang tid. Innen enkelte områder både var og er næringen langt fremme, også i et internasjonalt perspektiv. Dette gjelder ikke minst innen det å ta bruk BIM (bygningsinformasjonsmodellering). Her har Norge bygget seg opp kunnskap mange har dratt nytte av, både innenfor og utenfor landets grenser.

Men for å holde tritt i den digitale utviklingen, er det selvsagt avgjørende at vi hele tiden utvikler oss. Dette gjelder både de som allerede er en del av arbeidslivet, men også de som er på full fart gjennom utdanningssystemet. Det finnes mye å gå på når det gjelder hvilken digital kompetanse de som er i ferd med å gå gjennom skoleverket og som er i ferd med å bygge seg opp en utdannelse inn mot byggenæringens virksomheter besitter når de er ferdig utdannet. Utviklingen går raskt, så det er ikke enkelt å henge med i denne utviklingen for de ulike utdanningsinstitusjonene. Men det er selvsagt her helt avgjørende at man hele tiden streber etter å ha den mest mulig oppdaterte kunnskapen tilgjengelig, og bidrar til at denne kunnskapen er med elevene og studentene som er på vei ut i arbeidslivet. Man kan selvsagt ikke regne med at alle kommer ferdig utlært inn i arbeidslivet, men det er mulig å bli enda flinkere. Her har også næringen selv et ansvar, i tett samspill med utdanningsinstitusjonene og myndighetene.

Et eksempel på et slikt godt samarbeid ser vi gjennom samarbeidsprosjektet som nå er lansert gjennom Fagskolen Oslo Akershus. Mandag startet nemlig den første av seks moduler i «Den digitale fagarbeider for byggenæringen», en ny studiepoenggivende etterutdanning ved Fagskolen. Dette tilbudet har kommet på plass gjennom et samarbeid mellom skolen, BNL og Fellesforbundet med midler fra regjeringen. En rekke virksomheter har også kommet med innspill rundt hva en slik etterutdanning bør omfatte.

Dette eksempelet er noe også flere kunne dra lærdom av. Å utvikle en felle digital kompetanse som kan være med på å løfte frem hele næringen, og som er med å sikre den riktige kunnskapen hos flest mulig, er noe alle må jobbe for å få til.