Første kull i etterutdanningsløpet for den digitale fagarbeideren startet på første modul mandag denne uken. Foto: Fagskolen

Starter etterutdanning for den digitale fagarbeideren

Mandag 13. januar startet første av seks moduler i «Den digitale fagarbeider for byggenæringen», en ny studiepoenggivende etterutdanning ved Fagskolen Oslo Akershus.

Per Skau i Fellesforbundet (fra venstre), Jørgen Leegaard i BNL, prosjektleder David Bakken ved Fagskolen og rektor ved Fagskolen Kirsti Andresen. Foto: BNL

Det skriver BNL i en pressemelding mandag.

Regjeringen bevilget i 2019 penger til et bransjeprogram til tiltak for å styrke kompetansen i byggenæringen og industrien, etter påtrykk fra partene i arbeidslivet.

– Dette tilbudet er et resultat av et godt trepartssamarbeid, sier samfunnspolitisk direktør i BNL, Jørgen Leegaard, i pressemeldingen.

Fagskolen Oslo Akershus har utviklet tilbudet i samarbeid med BNL og Fellesforbundet med midler fra regjeringen. I prosessen har de blant annet fått innspill fra en rekke bedrifter om hva utdanningen bør inneholde.

BNL skriver i pressemeldingen at de håper opplæringen kan bidra til seriøst arbeidsliv og bygge opp om den norske fagarbeideren som konkurransefortrinn og innovasjonsaktør.

BNLs samfunnspolitiske direktør er overbevist om at etterutdanningstilbudet vil være nyttig for byggenæringen.

– Jeg vil si at denne kompetansen er helt avgjørende viktig for å utvikle næringen og ta digitaliseringen i bruk, sier Leegaard til Byggeindustrien.

Utdanningsmodulene er praktisk lagt opp, og skal kunne gjennomføres mens man er i full jobb. Hver modul gir 2,5 studiepoeng, og de seks modulene tas over ett år.

– Nå tar det første kullet fatt på den første modulen, og vi gleder oss til å komme i gang. Gjennom denne piloten skal vi høste erfaringer. Til høsten blir tilbudet satt opp på nytt og deretter vil vi utvide kapasiteten, sier David Bakken som er prosjektleder i Fagskolen.