Stigende vannføring og stor flomfare

Det er flomfare på nest høyeste nivå flere steder i sør, nord og midt i landet. Søndag er det stigende vannføring i mange elver.

– Det er utstedt flomvarsel på oransje nivå for vestlige deler av Sør-Norge og deler av Nordland og Trøndelag. Vannføringen har nådd oransje nivå i flere elver både i Sør-Norge og Nordland, sier Bjørn Sønju-Moltzau, vakthavende hydrolog i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Det er ventet regn i Sør-Norge, noe som kan forsterke flommen, varsler NVE.

Over store deler av landet er det ventet fortsatt høye temperaturer i dagene som kommer, noe som kan føre til stor snøsmelting og dermed økt vannføring.