Sterk mai-vekst for BWG Homes

BWG Homes konsernet hadde en samlet netto ordreinngang i mai 2013 på 391,1 millioner kroner mot 320,3 millioner kroner i mai 2012, en økning på 22,1 prosent.

Netto ordreinngang i mai for segmentene:

*Block Watne AS: NOK 224,7 millioner (NOK 194,9 millioner), opp 15,3 prosent

*BWG Homes AB: NOK 132,9 millioner (NOK 114,5 millioner), opp 16,1 prosent

*Kärnhem AB: NOK 33,5 millioner (NOK 10,9 millioner), opp 206,1 prosent

Samlet netto ordreinngang per mai 2013:

* BWG Homes konsernet: NOK 1 944,4 millioner, opp 18,9 prosent

* Segment Block Watne AS: NOK 1 127,6 millioner, opp 13,5 prosent

* Segment BWG Homes AB: NOK 648,1 millioner, opp 13,5 prosent

* Segment Kärnhem AB: NOK 168,7 millioner, opp 136,0 prosent.