<p>Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. Her får LARK-student Kadri Qvennerstedt prøve seg på maskinell steinlegging av 127 kg tunge betongheller under kyndig veiledning av Robert Hansen fra Lintho Maskin. (Foto: Svanhild Blakstad)</p>ENDELIG RESULTAT: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Ragna Berg/SOA)MASKINELL STEINLEGGING: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. Robert Hansen fra Lintho Maskin demonsterer legging av heller med vakuumløfter. Terje Asak fra Asak Miljøstein t.v. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)MASKINELL STEINLEGGING: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. Torstein Groven og Sandra Holte fra LARK-studiet jobber med granitt. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. Her får noen av dem prasis i å legge granitt. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. Byggeleder var Ragna Berg fra Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget. (Foto: Svanhild Blakstad)Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. Byggeleder Ragna Berg fra SOA har styrt prosjektet. (Foto: Svanhild Blakstad)ENDELIG RESULTAT: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Ragna Berg/SOA)ENDELIG RESULTAT: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Morten Femtegjeld)ENDELIG RESULTAT: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og landskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Morten Femtegjeld)

Steintung praksis

Førsteårsstudentene på landskskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudiet på NMBU hadde knapt satt seg på skolebenken før de fikk bryne seg på legging av granitt og blytunge betongheller.

Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, tidligere kjent som landbrukshøyskolen på Ås, utdanner blant annet landskapsarkitekter og landskapsingeniører. Årets nye LARK-studenter tok i august fatt på det femårige masterstudiet hvor de blant annet skal lære å tegne og prosjektere fremtidens uterom.

Konkurranse
Etter bare en uke var de i full sving med å bygge et hageanlegg på universitetsområdet. Dette er tegnet av andreårsstudenter og er kommet i stand etter en konkurranse om å lage det beste anlegget hvor temaet var «Den enkle hagen».
– Her har vi laget et flott offentlig, universelt utformet anlegg med sitteplasser og ulike soner, bygget opp med granitt og betongheller. Det består også av staudebed, trær og busker, sier byggeleder Ragna Berg i SOA – Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget.
Hun ble hyret inn av NMBU for å lede og gjennomføre prosjektet, som et praktisk undervisningsprosjekt for studentene. Til daglig jobber hun som fagskonsulent på SOA, hvor hun underviser og veileder anleggsgartnerlærlinger.

Løfter med vakuum
En del av materialene som ble brukt i hageprosjektet er svært tunge, blant annet store betongheller på 127 kilo. Her fikk studentene prøve seg på maskinell steinlegging av gangbaneheller med vakuumløfter.
I stedet for å bruke håndmakt fester man sugekopper til steinen og den løftes opp med vakuum. Med litt trening kan den kjapt og effektivt plasseres på riktig sted på underlaget. Blir det ujevnt, er det bare å feste sugekoppen på nytt og justere steinen på plass.

MASKINELL STEINLEGGING: Studenter fra første årstrinn i landskapsingeniør- og lanskapsarkitektprogrammet ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har stått for byggingen av et nytt hageanlegg på universitetsområdet på Ås. (Foto: Svanhild Blakstad)

LARK-student Kadri Qvennerstedt var en av dem som fikk prøve maskinen, under kyndig veiledning av Robert Hansen fra Lintho Maskin.
– Det er veldig gøy å prøve dette i praksis. Selv om vi bruker maskin til å løfte steinen, er det likevel ganske tungt når vi skal styre den plass, sier Kadri, som understreker at det er veldig nyttig å få erfare hvordan man jobber med de ulike materialene.

Verdifull praksis
Asak Miljøstein er en av leverandørene som har bidratt med gratis materialer til prosjektet, og gjør det av flere årsaker.
– Vi har allerede et godt samarbeid med SOA, som gjør en utmerket jobb med å utdanne fagarbeidere til anleggsgartnerfaget. Hageprosjektet på NMBU er spennende fordi studentene får eierskap til hele prosessen fra tegnebrett til ferdig hage, samtidig med verdifull praksis, sier markedsansvarlig Ellen H. Schumann i Asak Miljøstein.

Mer enn design
Ragna Berg i SOA mener det er vesentlig at studentene får erfaring med materialene som skal brukes i hage- og uteanlegg, og at praktiske prosjekter burde være obligatorisk i studiet.

Byggeleder Ragna Berg fra Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget. (Foto: Svanhild Blakstad)

– Ved å jobbe med praktiske løsninger og oppbygging, håndtere forskjellige masser og materialer og vedlikehold av disse, vil studentene få en større forståelse for hele prosessen. De erfarer også at de må tenke på mer enn design når et fremtidens hageanlegg skal utformes, avslutter hun.

Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere som har bidratt med materialer og produkter: Asak miljøstein, Beer Sten, Husqvarna, Gardena, Nelson Garden, Hasselfors Garden, LOG, Seim trær og planter, Kvakestad planteskole og Bibbis stauder.

LARK-studentene Torstein Groven og Sandra Holte fikk jobbe med granitt. (Foto: Svanhild Blakstad)