Ill. Team Urbis

Statsbygg vil at det nye Regjeringskvartalet skal bli BREEAM Excellent

Statsbygg melder at de ønsker en helhetlig miljøsatsing på det nye regjeringskvartalet. Blant annet er Statsbygg i dialog med prosjekteier Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sertifisere prosjektet til BREEAM Excellent.

- En BREEAM-sertifisering forplikter hele veien til mål, og vi synes det er flott at Statsbygg tenker langsiktig og ambisiøst i sin miljøsatsing, sier sertifiseringssjef i NGBC, Viel Sørensen i en pressemelding.

- BREEAM-NOR Excellent er et av de høyeste nivåene, og vil kreve mye planlegging fra begynnelse til slutt, men til gjengjeld vil regjeringskvartalet stå som et bærekraftig praktbygg som vil vare – og gi noe tilbake til samfunnet, legger hun til.

Verdens eldste miljøsertifiseringssystem
BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, oget BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Ga tidlig høringsinnspill
NGBC og Grønn Byggallianse ga allerede i mars innspill til representantforslag om at det burde stilles ambisiøse miljøkrav ut fra et helhetsperspektiv. Bruk av BREEAM var et av forslagene som ble spilt inn da et slikt system sikrer helhetsfokus, og at miljømålene blir fulgt opp og dokumentert.

- Det ser ut som vi har blitt hørt og det er jo flott, sier daglig leder i NGBC og Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

-  BREEAM-NOR, blir i stor grad brukt av markedet i dag. Blant annet er 70 % av alle kontorbygg i Oslo klassifisert etter denne standarden siden den kom til Norge i 2012). Bruk av et system som byggebransjen og markedet kjenner, vil sikre en bedre forutsigbarhet. Bransjen har de siste seks årene arbeidet sammen for å utvikle, teste og tilpasse seg BREEAM-NOR, nettopp for å sikre en helhetlig tankegang i henhold til miljø og klima, fortsetter hun.

- Regjeringskvartalet kan- og bør være fyrtårnet som viser veien til det bærekraftige samfunnet vi jobber mot, avslutter hun.