Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Statsbygg-sjefen: - Ville hatt stram kostnadskontroll på beredskapssenteret

Departementet vraket Statsbygg som byggherre ved Politiets nasjonale beredskapssenter for å oppnå strammere kostnadskontroll. Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen sier de styrer sine prosjekter minst like stramt, og tror man ved å engasjere eksterne konsulenter kan risikere å miste bygg- og driftskompetanse underveis.

Uten at jobben hadde vært ute på anbud, fikk prosjektlederfirmaet Metier i oppdrag av Justisdepartementet og Finansdepartementet å lede forprosjektet for byggingen av prestisjeprosjektet på Taraldrud utenfor Oslo.

Normalt er det Statsbygg som leder store statlige byggeprosjekter, men i utbyggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter ble de satt på sidelinjen.

Siden 2016 har Metier ledet prosjektet for Justis- og beredskapsdepartementet.

Strammere kostnadskontroll

I sin begrunnelse for å velge Metier, skrev Justis- og beredskapsdepartementet til Byggeindustrien at de og Finansdepartementet «har vært enige om behovet for å forsøke en alternativ styringsmodell med strammere kostnadskontroll enn den ordinære gjennomføringsmodellen for byggeprosjekter i staten».

«Departementene er enige om at rammeavtalen til Finansdepartementet åpner opp for denne typen praktiske forsøk. For å hjelpe til med dokumentasjon underveis og sikre overføringsverdi til andre prosjekter i etterkant, følges forprosjekteringen av følgeforskere fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU», skrev departementet i sin e-post til Byggeindustrien.

Har stram kostnadskontroll

Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen sier at Statsbygg har stram kostnadskontroll og strenge kontrollpunkter for alle sine byggeprosjekter.

– Statsbygg har ikke behov for monopol på statlige bygg, og vi tar valget departementet har tatt til etterretning. Men jeg kan ikke se at det gjøres noe annerledes i dette prosjektet utover det som er blitt vanlige styringsgrep for både oss og mange andre i byggenæringen. Det er de samme type kontraktstypene som tas i bruk og de har samme type tilnærming til prosjektet som vi ville hatt, sier Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien.

– Regjeringen har vedtatt retningslinjer for styring av prosjekter som legger opp til en sterk og tydelig eierstyring i tidligfasen. Med dette som utgangspunkt ville departementet ha oppnådd solid styring og resultater ved å bruke Statsbygg som byggherre, legger han til.

Kan miste byggkompetanse

Nikolaisen roser dog Justis- og beredskapsdepartementet for selv å ha tatt en aktiv rolle for å få ned kostnadene.

– Vi har sett mange eksempler på at kostnader i tidligfasen til et prosjekt har vært for høye. Det er delvis politisk styrt fordi kravene som settes til byggene blir stadig strengere og mer omfattende. Samtidig har det vært behov for strammere kostnadsstyring i mange prosjekter, sier han.

Nikolaisen legger til at nettopp det er noe av bakgrunnen for at de internt i Statsbygg har etablert nye rutiner og systemer for å oppnå enda bedre kostnadskontroll.

– Jeg er derfor ikke i tvil om at vi ville styre like stramt, og kanskje enda litt til, om vi hadde blitt valgt som byggherre for beredskapssenteret. Jeg tror også at departementet ved å engasjere eksterne konsulenter, kan risikere å miste verdifull kompetanse på bygg. Overgang fra byggefase til driftsfase for et bygg krever en erfaringsoverføring og kompetanse som er helt avgjørende for en kostnadseffektiv og riktig drift. Dette har vi solid erfaring og kompetanse på, sier Nikolaisen.

– Et svært vellykket forprosjekt

Byggeindustrien har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om de risikerer å miste verdifull kompetanse på bygg og driftskompetanse ved å velge eksterne konsulenter, slik Statsbygg-sjefen hevder.

I en e-post svarer departementet slik: 

– Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vurderer at forprosjektet for det nasjonale beredskapssenteret har vært svært vellykket. Det er gjennomført godt innenfor tidsrammen og budsjettet, og det prosjekterte anlegget oppfyller alle funksjonelle forventninger fra departementet og politiet. Det er tilrettelagt for rask gjennomføring av byggeprosjektet. Den eksterne kvalitetssikringen viser at kostnadsestimatene fra KS1 til KS2 er redusert med om lag 15 pst. Gjennomsnittet for tidligere statlige byggeprosjekter er en økning på nærmere 60 pst. Forprosjektet, målt fra KS1 til KS2, er gjennomført på 2 år. Gjennomsnittet for tidligere statlige byggeprosjekter er i overkant av 4,5 år. Disse resultatene, og bakgrunnen for dem, vil bli belyst nærmere i hhv. KS2-rapporten senere i september og en egen forskningsrapport fra Concept/NTNU, skriver departementet.

Videre skriver Justis- og beredskapsdepartementet at det er utarbeidet planer også for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i forprosjektet.

– JD og Politidirektoratet/Politiets fellestjeneste har hatt fokus på å bygge opp prosjekt-, bygg- og driftskompetanse, både gjennom rekruttering og i form av kompetanseoverføring fra noen av Norges mest kompetente og erfarne konsulenter fra ulike selskaper. Prosjektet har således bidratt til å bygge opp viktig kompetanse både i departementet og etaten, heter det i e-posten fra departementet.