Justisdepartementet valgte Metier som prosjektlederfirma uten å legge kontrakten ut på anbud. Normalt er det Statsbygg som har prosjektlederrollen for statlige byggeprosjekt av dette kaliberet. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Valgte bort Statsbygg - prosjektlederfirma fikk millionkontrakt på beredskapssenteret uten anbud

Normalt er det Statsbygg som leder store statlige  byggeprosjekter, men i utbyggingen av Politiets nasjonale beredsskapsenter er de satt på sidelinjen. I stedet har et prosjektlederfirma fått ansvaret uten anbudsrunde. – Tar valget til etterretning, sier Statsbygg.

Det er konsulentfirmaet Metier som har fått i oppdrag av Justisdepartementet og Finansdepartementet å lede forprosjektet for byggingen.

Kontrakten, som er verdt 30 millioner, ble ifølge VG tildelt firmaet direkte gjennom en rammeavtale, uten anbud.

Eksperter på offentlige anskaffelser som VG har snakket med i en større artikkel om kontraktstildelingen, mener prosjektlederoppgavene som Metier har fått, skulle vært ute på offentlig anbud.

Uvanlig

Det er også svært uvanlig at statens egen byggherreorganisasjon, Statsbygg, ikke leder et utbyggingsprosjekt med de funksjonene og det omfanget som Politiets nasjonale beredskapssenter har.

– Normalen er at vi har prosjektledelse og byggherreansvar for statlige formålsbygg med denne type spesialfunksjoner. Det er det som er oppgaven til Statsbygg, og det er det vi har kompetanse på. Men så er det opp til hvert enkelt departement og hver kunde til å velge prosjektlederform i sine prosjekter. Her har Justisdepartementet valgt en annen form, og det tar vi til etterretning, sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til Byggeindustrien.

Satt til side i 2016

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.  (Foto: Statsbygg)

Statsbygg fikk opprinnelig prosjektlederansvaret for det nye beredskapssenteret i 2012, men i begynnelsen av 2016 ble de satt til side av regjeringen til fordel for prosjektlederfirmaet Metier.

Prosjektet hadde da flyttet tomt fra Alnabru til Taraldrud.

På spørsmål fra Byggeindustrien om Statsbygg  ville hentet inn et eksternt prosjektlederfirma uten å lyse det ut på anbud, svarer Aschim slik:

– De gangene vi søker etter prosjektkompetanse utenfor huset, er det bare fordi vi trenger spesiell kompetanse på et felt. Da lyser vi alltid jobben ut på anbud. Jobben vår er å være prosjektledere, og i dette prosjektet ville vi hatt rollen som Metier er blitt tildelt. Når departementet først har valgt å gjøre det på denne måten, så er det naturlig at de må søke den kompetansen et sted. De har ikke den in-house, sier Hege Njaa Aschim.

Kan ikke kommentere

Administrerende direktør i Metier, Halvard Kilde. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Administrerende direktør i Metier, Halvard Kilde, sier til Byggeindustrien at de ikke har mulighet til å kommentere saken.

Byggeindustrien har spurt Justisdepartementet om bakgrunnen for at Statsbygg ikke ble valgt som prosjektleder.

Vi har også spurt departementet om hvorfor oppgavene aldri ble lyst ut på anbud.

Dette skriver de i en e-post til Byggeindustrien:

– Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet er enige om behovet for å forsøke en alternativ styringsmodell med strammere kostnadskontroll enn den ordinære gjennomføringsmodellen for byggeprosjekter i staten. Departementene er enige om at rammeavtalen til Finansdepartementet åpner opp for denne typen praktiske forsøk. For å hjelpe til med dokumentasjon underveis og sikre overføringsverdi til andre prosjekter i etterkant, følges forprosjekteringen av følgeforskere fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Siden det er Finansdepartementet som er kontraktseier henviser vi til dem for ytterligere kommentarer.

Avrop

Ifølge VG fikk Metier prosjektlederkontrakten gjennom såkalt avrop, bestilling av tjenester gjennom Finansdepartementets rammeavtale for kvalitetssikring.

Advokat Robert Myhre, som er tidligere leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), mener det er åpenbart at departementet ikke kan bruke rammeavtalen til å ansette en prosjektleder, som i dette tilfellet.

– Dette er i så fall en ulovlig direkte anskaffelse, noe som er alvorlig. Denne type brudd på regelverket kan medføre bøter, og at kontrakten blir kjent ugyldig, slår Myhre fast overfor VG.

Avropet innenfor rammeavtalen

Det er Finansdepartementet som sammen med Justisdepartementet og Regjeringsadvokaten har vurdert de juridiske sidene ved Metier-tildelingen.

Til VG og spørsmålet om hvilke juridiske vurderinger som ligger bak valget om å ikke lyse ut kontrakten på anbud, henviser Justisdepartementet til Finansdepartementet.

Finansdepartementet opplyser til VG at denne rammeavtalen aldri tidligere har blitt brukt til å skaffe en prosjektleder til et byggeprosjekt.

– Det er Finansdepartementet som forvalter rammeavtalen om kvalitetssikring av konseptvalg. De forvalter også styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjekt, og er ansvarlig for å vurdere om et oppdrag faller inn under rammeavtalen eller ikke. Som en kvalitetssikring av vår vurdering er saken forelagt regjeringsadvokaten, skriver pressekontakt Kristina Storeng i Finansdepartementet i en epost til VG.

– Finansdepartementets vurdering er at avropet er innenfor rammeavtalen, skriver Storeng til VG.