Statsbyggs direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling (tv), lanserte ByggBOKS under Innovasjonsdagen 2023 sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen og direktør for digitalisering og utvikling, Cathrine Mørch. Foto: Statsbygg
Statsbyggs direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling (tv), lanserte ByggBOKS under Innovasjonsdagen 2023 sammen med administrerende direktør Harald Nikolaisen og direktør for digitalisering og utvikling, Cathrine Mørch. Foto: Statsbygg

Statsbygg lanserte finansieringskonseptet ByggBOKS

Statsbygg lanserte torsdag det nye finansieringskonsept ByggBOKS. Målet er å bidra til rask og målrettet innovasjon sammen med byggebransjen.

Det opplyser Statsbygg i en artikkel på nettsidene sine.

ByggBOKS er er en finansieringsplattform, som Statsbygg håper skal bidra til grønn omstilling i byggebransjen. De mener konseptet vil bidra til at de raskt og effektivt får pilotert hypoteser og ideer både fra egen organisasjon og etter innspill fra bransjen.

– Byggebransjen står overfor store utfordringer. Da kan ikke alle holde på med innovasjon hver for seg. Samarbeid er nøkkelen til å få fart på den innovasjonen som trengs. Derfor er vi veldig glade for å kunne gå ut med denne finansieringsplattformen til bransjen, sier Cathrine Mørch, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg.

Torsdag lanserte hun ByggBOKS sammen med direktør Anders Fylling for bærekraft og spesialfag og administrerende direktør Harald Nikolaisen  under Innovasjonsdagen 2023, som Statsbygg arrangerte på Nasjonalmuseet i Oslo.

Fylling mener den nye plattformen vil bidra til at Statsbygg får realisert flere bærekraftambisjoner.

– En av ambisjonene våre er at Statsbyggs eiendommer skal bidra til grønn omstilling, og som første ByggBOKS-initiativ har vi utlyst en konkurranse som skal understøtte dette målet, sier han i artikkelen.

Anskaffelsen går ut på å utforske organisatoriske forutsetninger for å vurdere nye forretningsmodeller for solceller og teknisk utstyr i Statsbyggs bygninger.