Statsbygg inngår rammeavtale med HR Prosjekt og Bygganalyse

Statsbygg har inngått en rammeavtale med HR Prosjekt AS (HRP) og Bygganalyse om bistand til estimering og kalkulasjon av byggeprosjekter.

Den nye rammeavtalen er utformet slik at avrop for prosjekter med antatt prosjektkostnad under 300 millioner kroner gjøres direkte på avtalen med HRP. For prosjekter med antatt prosjektkostnad over 300 millioner kroner vil det bli gjennomført en minikonkurranse mellom HRP og Bygganalyse om oppdraget, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Rammeavtalen har en anslått verdi mellom 13 til 16 millioner kroner årlig, og maksimalverdi på 65 millioner kroner i løpet av en fireårsperiode, melder byggherren.