Statsbygg satser i Trondheim. Foto: Statsbygg

Statsbygg bygger for flere milliarder i Trondheim

Flere store Statsbygg-prosjekter i Trondheim får nye millionbevilgninger, og den store, statlige byggherren satser for alvor i Trøndelag-hovedstaden.

NTNU campussamling, Ocean Space Centre og nybygg for helse- og sosialfag ved NTNU er tre Statsbygg-prosjekter innenfor en liten radius som alle på kort tid har fått gode nyheter, skriver Statsbygg i en pressemelding fredag.

Først fortalte statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen i forslaget til statsbudsjett bevilger 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Centre og 40 millioner til forprosjektering av NTNU-campussamling.

– Dette er prosjekter som ikke bare vil være viktige i Trondheim, men som vil ha stor nasjonal betydning. Nå ser vi frem til å jobbe videre med prosjektene og konkretisere dem ytterligere, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Stor NTNU-utbygging

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) har også gitt grønt lys til å starte arbeidet med et nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU i Elgsetergate.

– Skal de tre prosjektene nå sitt fulle potensial, trenger vi de aller beste prosjektfolkene. Ledelsen av prosjektene med prosjektdirektør i spissen vil være helt avgjørende for at vi lykkes. Vi trenger også de flinkeste arkitektene, de smarteste rådgiverne, de dyktigste håndverkerne, de største visjonene og de høyeste miljøambisjonene, sier Nikolaisen.

På Gløshaugen leder Statsbygg prosjektet som skal samle NTNUs fakulteter på ett sted. I 2019 har Statsbygg som byggherre videreutviklet byggeprosjektet sammen med NTNU, som er forvalter og bruker.

Forprosjektfasen for NTNU Campussamling starter etter planen opp vinteren 2020. I forprosjektet skal det utvikles en helhetlig plan for bygninger og uteområder parallelt med reguleringsplanarbeid.

Starter over nyttår

For Ocean Space Centre leverte Statsbygg i juni en rapport som beskriver de overordnede rammene for prosjektet (OFP-rapport) til Nærings- og fiskeridepartementet. I tiden etter dette har Statsbygg på oppdrag fra NFD arbeidet med planlegging av forprosjektfasen.

Planleggingsarbeidet er særlig knyttet til strategier for kontrakter og gjennomføring. Arbeidet med forprosjektet starter etter planen januar 2020.

Nybygget i Elgsetergate skal kunne huse 2.000 studenter og 200 ansatte innenfor helse- og sosialfagene ved NTNU. Bygget skal også gi studentsamskipnaden i Trondheim nye idrettslokaler.

Med Statsbygg som byggherre finansieres prosjektet gjennom husleieavtaler mellom Statsbygg og de to partene. NTNUs andel av nybygget er beregnet til å koste 508 millioner kroner, og studentsamskipnadens del 228 millioner kroner.

Etter planen skal studenter og ansatte kunne ta bygget i bruk til forskning og undervisningsformål allerede ved årsskiftet 2021-2022, heter det i pressemeldingen fra Statsbygg.