En ny rapport bekrefter at det er mulig å realisere et nytt senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling, Ocean Space Laboratories, på dagens tomt i Trondheim. Foto: Statsbygg

Statsbygg-rapport gir grønt lys for blått forskningssenter på Tyholt

En ny rapport bekrefter at det er mulig å realisere et nytt senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling, Ocean Space Laboratories, på dagens tomt i Trondheim.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding på sine nettsider.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bistå i avklaringsfasen for byggingen av Ocean Space Laboratories. Dersom senteret blir vedtatt bygget, vil det erstatte dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt og bli et moderne senter for forskning, teknologiutvikling og utdanning for NTNU og SINTEF, heter det i pressemeldingen.

Som en del av oppdraget har Statsbygg utarbeidet en rapport, som beskriver de overordnede rammene for prosjektet.

Les hele OFP-rapporten her.

Rapporten bekrefter, ifølge Statsbygg, at det mulig å realisere Ocean Space Laboratories på eksisterende tomt på Tyholt. Dermed kan planleggingsarbeidet gå videre.

I rapporten har Statsbygg, i samarbeid med NTNU og SINTEF, redusert arealet med ti prosent sammenlignet med tidligere beregninger.

Statsbygg har nå oversendt den ferdige rapporten til departementet for behandling. Et eventuelt forprosjekt er avhengig av en bevilgning fra Stortinget.

Dersom det blir vedtatt bygget, vil Ocean Space Laboratories bli viktig for verdiskapingen i havnæringene de neste tiårene. Senteret planlegges med flere våte laboratorier i form av store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. I tillegg planlegges det laboratorier der man kan teste ulike typer motorer og konstruksjoner med stor vekt på klima og miljø. Konseptet omfatter også infrastruktur og testmuligheter i sjøen i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund-området.