Høyspentledning i Lillomarka i Nittedal. Foto: Paul Kleiven / NTB
Høyspentledning i Lillomarka i Nittedal. Foto: Paul Kleiven / NTBPaul Kleiven / NTB

Statkraft mer enn doblet resultatet sitt til 18 milliarder kroner

Det statseide kraftselskapet Statkraft fikk et driftsresultat i første kvartal på 18 milliarder kroner, 10,7 milliarder mer enn i første kvartal 2021.

– Forbedringen var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og høyere resultat fra konsernets markedsaktiviteter. Det solide resultatet styrker Statkrafts finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien, skriver selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

De skriver at krigen i Ukraina har hatt sterk innvirkning på markedet.

– Statkraft oppnådde et sterkt resultat i første kvartal, drevet av høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra våre markedsaktiviteter. Russlands invasjon av Ukraina har ført til menneskelige tragedier og usikkerhet rundt tilgang på energi. Krigen har også påvirket en allerede stram markedssituasjon og ført til økt usikkerhet og volatilitet. De høye kraftprisene er krevende for mange konsumenter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Trass i mer enn dobling i driftsresultatet var strømproduksjonen lavere. Samlet kraftproduksjon var 18,5 TWh, noe som er 2,1 TWh lavere enn i første kvartal i fjor. Nedgangen var primært relatert til norsk vannkraft og tysk gasskraft, ifølge Statkraft.

Resultatet etter skatt endte på 11,4 milliarder kroner, en forbedring på 6,6 milliarder kroner fra samme kvartal i 2021.